NÄTVERK I CYBERSÄKERHET


Ledare

 

  • Anna Lööv, advokat och partner hos Kompass Advokat AB
  • Karin Schurmann, Advokat och Senior Associate hos Kompass Advokat AB
  • Fredrik Berntsson, Head of IT Security Operations, Ericsson

 

Innehåll

Alla företag, myndigheter och andra organisationer är beroende av information för att kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag. När information försvinner eller förvanskas kan det leda till att verksamheten lamslås och om informationen hamnar i orätta händer kan det i värsta fall leda till livsfara för individer och att rikets säkerhet sätts på spel. Dessutom är det förödande för förtroendet för organisationen och kan innebära oerhörda merkostnader.

Cyberbrottslighet är ett ökande globalt problem, både ur skadlig programvaruperspektiv men också genom organiserad och statlig sanktionerad brottslighet. Cybersäkerhet är viktigare än någonsin och är en del av allt från medvetenhet i branschen, systemkonfiguration / hantering till dedicerad teknik

Vid våra nätverksträffar kommer du att få träffa experter inom cybersäkerhet som behandlar frågor på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

Avslutande möte på innevarande säsong:

Möte 4 - Tisdag den 1 september 2020

Huvudtema: NIS – omfattning och konsekvenser

  • Säkerhet och rapportering för leverantörer av samhällsviktiga och digitala tjänster
  • SUA - Säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal

 

Möte 1 - Torsdag den 12 november 2020​

Tema: En sista försvarslinje i en tid av avbrott och intrång
Detta tema behandlar hur ett stort företag effektivt kan arbeta med den sista försvarslinjen när människor och teknik har misslyckats.
Föreläsare: Fredrik Berntsson​  

 

Möte 2 - Onsdag den 3 februari 2021​ 

Tema: SÄPO och deras arbete med cyberhot och cybersäkerhet
Föreläsare: Representant från SÄPO

 

 

Möte 3 - Torsdag den 15 april 2021​

Huvudtema: Geopolitiska cyberhot- en uppdatering
Mandiant har årligen mer än 1200 engagemang och kommer att ge en uppdatering om aktuella geopolitiska trender relaterade till cyberspionage och ekonomisk brottslighet.
Föreläsare: Senior Intel Specialist från Mandiant / Fireye

 

Möte 4 - Tisdag den 1 juni 2021​

Tema: TBD

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i CYBERSÄKERHET är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med området. Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste inom Cyberssäkerhet. Ledande befattningshavare såsom Cybersäkerhetschefer, Chef Informations- & Cybersäkerhet, Säkerhetschefer IT & Information, IT Säkerhetschefer, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Advokater och Bolagsjurister i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med IT-säkerhets- och Compliance-funktioner.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

Radisson Blu Strand Hotel

Nybrokajen 9, 103 27 Stockholm 

 

Avslutande möte på innevarande säsong:

Tisdag den 1 september 2020

 

Dag 1

Torsdag den 12 november 2020

13.00-17.30

 

Dag 2

Onsdag den 3 februari 2021

13.00-17.30

 

Möte 3

Torsdag den 15 april 2021

 13.00-17.30

 

Dag 4

Tisdag den 1 juni 2021

 13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950

Network