NÄTVERK I CYBERSÄKERHET


Ledare

  • Fredrik Berntsson, Head Of Security Operations, NetNordic Sverige
  • Ylva Söderlund, Biträdande Säkerhetsskyddschef, Trafikverket

 

Innehåll

Alla företag, myndigheter och andra organisationer är beroende av information för att kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag. När information försvinner eller förvanskas kan det leda till att verksamheten lamslås och om informationen hamnar i orätta händer kan det i värsta fall leda till livsfara för individer och att rikets säkerhet sätts på spel. Dessutom är det förödande för förtroendet för organisationen och kan innebära oerhörda merkostnader.

Cyberbrottslighet är ett ökande globalt problem, både ur skadlig programvaruperspektiv men också genom organiserad och statlig sanktionerad brottslighet. Cybersäkerhet är viktigare än någonsin och är en del av allt från medvetenhet i branschen, systemkonfiguration / hantering till dedicerad teknik

Vid våra nätverksträffar kommer du att få träffa experter inom cybersäkerhet som behandlar frågor på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

 

Möte 1 - Torsdag den 12 november 2020​

Tema: En sista försvarslinje i en tid av avbrott och intrång
Detta tema behandlar hur ett stort företag effektivt kan arbeta med den sista försvarslinjen när människor och teknik har misslyckats.
Föreläsare: Fredrik Berntsson​ , Ylva Söderlund, Biträdande säkerhetsskyddschef Trafikverket, Jurist och författare

 

Möte 2 - Onsdag den 3 februari 2021​ 

Tema: SÄPO och deras arbete med cyberhot och cybersäkerhet
Föreläsare: Peter von Zeipel, strategisk rådgivare SÄPO

 

 

Möte 3 - Torsdag den 15 april 2021​

Huvudtema: Geopolitiska cyberhot- en uppdatering
Mandiant har årligen mer än 1200 engagemang och kommer att ge en uppdatering om aktuella geopolitiska trender relaterade till cyberspionage och ekonomisk brottslighet.
Föreläsare: Senior Intel Specialist från Mandiant / Fireye

 

Möte 4 - Tisdag den 1 juni 2021​

Tema: TBD

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i CYBERSÄKERHET är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med området. Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste inom Cyberssäkerhet. Ledande befattningshavare såsom Cybersäkerhetschefer, Chef Informations- & Cybersäkerhet, Säkerhetschefer IT & Information, IT Säkerhetschefer, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Advokater och Bolagsjurister i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med IT-säkerhets- och Compliance-funktioner.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

Radisson Blu Strand Hotel
Nybrokajen 9
103 27 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 12. november 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

onsdag d. 3. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

torsdag d. 15. april 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

tisdag d. 1. juni 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network