NÄTVERK I CYBERSÄKERHET


Nätverksledare

  • Ann-Marie Eklund Löwinder, Informations- och IT-säkerhetsexpert, grundare och vd för säkerhetskonsultbolaget Amelsec

  • Fredrik Berntsson, Head Of Security Operations på NetNordic Sverige

 

Innehåll

Cybersäkerhet har aldrig varit viktigare. Vi lever i en orolig värld där cyberattacker har blivit alltmer frekventa och där konsekvenserna blir allt större. Alltifrån myndigheter, organisationer, större och mindre företag till privatpersoner blir dagligen utsatta. I det uppkopplade samhället vi lever i är alla potentiella targets. Vissa cyberattacker får vi läsa om i medierna och andra offentliggörs inte.  Cybersäkerhet har kommit till att bli en av de viktigaste compliance frågorna, om inte den viktigaste. En cyberattack kan ha förödande konsekvenser. Vad gör man för att förhindra ett cyberangrepp, hur hanterar man en attack? Vad ska man göra för att minimera skadeeffekten? Vad har ni för risker och sårbarheter?

Alla företag, myndigheter och många andra organisationer är beroende av information för att kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag. När information försvinner eller förvanskas kan det leda till att verksamheten lamslås och om informationen hamnar i orätta händer kan det i värsta fall leda till livsfara för individer och att rikets säkerhet sätts på spel. Dessutom är det förödande för förtroendet för organisationen och kan innebära oerhörda merkostnader.

Cyberbrottslighet är ett ökande globalt problem, både ur skadligt programvaruperspektiv men också genom organiserad och statligt sanktionerad brottslighet. Cybersäkerhet är viktigare än någonsin och är en del av allt från medvetenhet i branschen, systemkonfiguration/hantering till dedicerad teknik.

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1 
Huvudtema:
Omvärldsbevakning - Mandiant M trends
Nätverksledare: Fredrik Berntssom

 

Möte 2 
Huvudtema:
Nätövervakning - ZEEK - en djupdykning i en modern nätvövervakning och dess roll i det moderna särhetslandskapet
Nätverksledare: Fredrik Berntssom


Möte 3
Huvudtema:
Hälsoläget på den svenska delen av internet
Det bästa sättet att göra internet säkrare är att inse att det inte går, och att du gör ditt bästa för att säkra din egen miljö. Några av de viktigaste tjänsterna på internet är domännamnssystemet (DNS), webb och mejl. Domännamnssystemet (DNS) är en av hörnstenarna på internet och har till uppgift att förenkla adresseringen av resurser på nätet.  Det är viktigt att den egna infrastrukturen för DNS, webb och mejl både ansluter till aktuell standard och praxis och att den är konstruerad på ett sätt som gör att den levererar en robust tjänst med god nåbarhet, vare sig man driver tjänsterna själv eller har lagt ut driften hos någon annan. Webb och mejl är de viktigaste tjänster som används externt, mot kunder, partners, medborgare. Vad är det som gäller och varför är det viktigt?
Nätverksledare: Anne-Marie Eklund Löwinder


Möte 4 
Huvudtema: Social manipulation - det är lättare att hacka en människa än ett system
Misstag kan inträffa. Antingen på grund av okunskap, eller på grund av slarv eller stress. Det kan också vara på grund av medveten manipulation från en angripare. Idag är det lättare att hacka en människa än ett datasystem. Genom att manipulera användare kan en angripare missbruka vår naturliga benägenhet att lita på andra, vår vilja att hjälpa och vår törst efter information och kunskap, snarare än att använda tekniska sårbarheter eller svagheter för att komma åt insidan. Eller ännu mer effektivt, en kombination av båda. Och på insidan kan en angripare göra mycket mer förödande och sofistikerade attacker. 
Nätverksledare: Anne-Marie Eklund Löwinder

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna. 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste inom Cyberssäkerhet. Ledande befattningshavare såsom Cybersäkerhetschefer, Chef Informations- & Cybersäkerhet, Säkerhetschefer IT & Information, IT Säkerhetschefer, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Advokater och Bolagsjurister i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med IT-säkerhets- och Compliance-funktioner.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

Tisdag 20 september 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Tisdag 22 november 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Tisdag 10 januari 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Tisdag 14 mars 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network