NÄTVERK I CYBERSÄKERHET


Ledare

  • Fredrik Berntsson, Head Of Security Operations, NetNordic Sverige
  • Ylva Söderlund, Manager Protective Security, PwC Sweden

 

Innehåll

Alla företag, myndigheter och många andra organisationer är beroende av information för att kunna tillhandahålla sina tjänster och utföra sina uppdrag. När information försvinner eller förvanskas kan det leda till att verksamheten lamslås och om informationen hamnar i orätta händer kan det i värsta fall leda till livsfara för individer och att rikets säkerhet sätts på spel. Dessutom är det förödande för förtroendet för organisationen och kan innebära oerhörda merkostnader.

Cyberbrottslighet är ett ökande globalt problem, både ur skadligt programvaruperspektiv men också genom organiserad och statligt sanktionerad brottslighet. Cybersäkerhet är viktigare än någonsin och är en del av allt från medvetenhet i branschen, systemkonfiguration/hantering till dedicerad teknik

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Hotaktörens perspektiv

En detaljerad genomgång av en framgångsrik avancerad cyberattack.

Steg för steg hur den genomfördes och hur skadan kunde förhindrats.

 

Möte 2

Huvudtema: Att förhålla sig till nya direktiv

På senare tid har myndigheter utformat ett antal nya direktiv kring cyber security.

Dessutom så håller EU på att utforma NIS 2.0.

Sessionen syftar till att ge en översikt och genomgång av de nya direktiven och hur man ska förhålla sig till dem.

 

Tema för eventuella kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans. Vi har dock tagit oss friheten att beslutat att en given gäst under säsongen kommer vara SÄPO. 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste inom Cyberssäkerhet. Ledande befattningshavare såsom Cybersäkerhetschefer, Chef Informations- & Cybersäkerhet, Säkerhetschefer IT & Information, IT Säkerhetschefer, CIOs (Chief Information Officers), IT-chefer, CTOs (Chief Technology Officers), Compliance Officers, Compliance Managers, Advokater och Bolagsjurister i företag på finansmarknaden och i svenska bolag med IT-säkerhets- och Compliance-funktioner.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

tisdag d 21. september 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

torsdag d 18. november 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

onsdag d 9. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

torsdag d 31. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network