NÄTVERK I BOLAGSRÄTT


Ledare

 

  • Daniel Stattin, Professor, Uppsala Universitet

 

Innehåll

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.


Möte 1
Tema: Aktieägaravtal
• Ingående och verkan av aktieägaravtal 
• Överlåtelsebegränsningar
• Familjerättsliga aspekter 

Tillsammans med Nätverksledare Daniel Stattin bjuder vi in Advokat Caroline Elander Knip, Elander Advokatbyrå.

 

Möte 2
Tema: Företagsöverlåtelser
• Bolagsrättsliga frågor vid företagsöverlåtelser 
• Aktieöverlåtelseavtal (SPA) 

Tillsammans med Nätverksledare Daniel Stattin bjuder vi in ytterligare en expert i ämnet.

 

Tema för kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledare tillsammans.
 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:
Bolagsstyrning
• Aktiebolagets organisation
• Beslutsfattande, verkställande och protokoll
• Ansvarsfrågor

Notering och listning av aktiebolag
• Praktiskt arbete med notering/listning
• Noteringskrav

Låneförbudet 
• Gränsfall
• Fördjupad analys utifrån HD:s senaste praxis

Kapitalbrist
• Reglerna om kritisk kapitalbrist
• Personligt ansvar
• Kapitaltäckningsgarantier och indemnities

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till advokater, bolagsjurister, revisorer, medarbetare hos myndigheter och domare som har ansvar för områden som berör bolagsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation. 

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Möte 1

onsdag d 8. december 2021

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 15. februari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

onsdag d 11. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

onsdag d 7. september 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network