NÄTVERK I BANK & FINANS samt Finansiell Reglering, Göteborg


 

Ledare

  • Johan Ragnar, Advokat, Synq Advokat AB
  • Kristina Alling, Head of Compliance, Resurs Bank AB

 

Innehåll

Att bedriva finansiell verksamhet handlar idag om främst två saker: IT och reglering. Den verksamhet som bedrivs inom den finansiella sektorn är i ständig förändring och föremål för en omfattande reglering. Rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, ställer allt större krav på de aktörer som agerar rådgivare åt de finansiella instituten och andra aktörer som behöver assistans med finansieringsfrågor.

Vid Södra Sveriges nätverk inom Bank- och finansrätt olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom bank- och finansrätt, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

Södra Sveriges nätverk inom Bank- och finansrätt erbjuder dig en unik plattform i södra Sverige! Du behöver inte lägga tid, pengar och miljöresurser på att resa till Stockholm men inte minst ger det dig en unik möjlighet att bygga/utöka ett personligt branschnätverk i södra Sverige.

 

 

Avslutande möte för innevarande säsong- Tisdag den 23 mars 2021

Huvudtema: Blockchain och juridiken

  • Introduktion till blockchain och dess möjligheter
  • Rättsliga frågeställningar

 

Möte 1 - Tisdag den 10 maj 2021

Hållbarhetsfrågor inom finansbranschen – utmaningar och möjligheter från ett regulatoriskt perspektiv

 

Möte 2 - Tisdag den 23 augusti 2021

Kreditsektorn – ökad tillsyn och fokusområden just nu

 

Möte 3 - Torsdag den 27 oktober 2021

Fondverksamhet, försäkring och försäkringsdistribution

 

Möte 4 - Tisdag den 31 januari 2022

Fastställes i samråd med nätverkets deltagare

 

Exempel på ämnen som kan diskuteras:

  • Investeringsrådgivning
  • MiFID II – erfarenhetsutbyte
  • Aktuella börsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga frågor
  • Aktuella trender avseende finansiella transaktioner och finansieringsfrågor, m.m.
  • Regeltsunamin på finansmarknaden, några aktuella frågor
  • Nya avgöranden på finansmarknaden m.m. och dess konsekvenser

 

Syfte

Syftet med Södra Sveriges nätverk inom Bank- och finansrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är personer som vill hålla sig uppdaterade med de senaste bank- och finansrättsliga frågorna och frågeställningar rörande finansiell reglering.

Jurister och ledande befattningshavare såsom VD, CFO, CRO, bolagsjurister och Compliance Officers på banker, fonder, försäkringsbolag, betalningsinstitut, Fintechbolag, värdepappersbolag och andra finansiella företag samt rådgivare, advokater och andra konsulter inom bank, corporate finance, compliance eller skatt.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation

 

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


Avslutande möte för säsongen:

tisdag d. 23. mars 2021

Kl. 13:00 - 17:30


Möten nästa säsong


1. Möte

måndag d. 10. maj 2021

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

måndag d. 23. augusti 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 27. oktober 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

måndag d. 31. januari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network