NÄTVERK I ARBETSRÄTT - JURISTER


Ledare

 

  • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
  • Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations, Nordea


Innehåll

I nätverket i arbetsrätt för jurister ser vi på de senaste rättsfallen, kommande lagstiftning och andra aktualiteter inom arbetsrätten för att hålla oss uppdaterade med det senaste inom rättsområdet. 

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. 

 

Möte 1

Huvudtema: VD-avtal

 

Möte 2 

Huvudtema: GDPR

 

Möte 3 

Huvudtema: Nya LAS-förslagen

 

Tema för eventuella kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna tillsammans.

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:

• Svåra uppsägningar

• Arbetsmiljöfrågor i förändring

• Personuppgifter i arbetslivet

• Företagshemligheter och forensics

• LAS utredningar och ändringar

• Utmanande personalärenden –juridik och praktik

• Fackliga förhandlingar och relationen till fackliga organisationer.

• Aktuella domar från Arbetsdomstolen.

• Senaste lagstiftning /lagstiftningsförslag

• Skiljeförfarande

• Framtidens arbetsrätt – vad innebär de förändringar vi nu ser?

• Nordisk arbetsrätt

• Kollektiv arbetsrätt

• Visselblåsning – vad gäller framöver

• Diskrimineringsfrågor i praktiken

• Arbetsgivarens ansvar vid distansarbete

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, högt uppsatta arbetsrättsjurister och Legal Counsel inom bolag, arbetsrättsorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Avslutande möte för innevarande säsong:

torsdag d. 21. oktober 2021

Kl. 09:30 - 09:30


Möten nästa säsong


Möte 1

torsdag d 20. januari 2022

Kl 12:00 - 17:00


Möte 2

onsdag d 6. april 2022

Kl 12:00 - 17:00


Möte 3

onsdag d 8. juni 2022

Kl 12:00 - 17:00


Möte 4

onsdag d 14. september 2022

Kl 12:00 - 17:00


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network