NÄTVERK I ARBETSRÄTT - JUR


Ledare

  • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
  • Kajsa Fällström Isaksson, Senior Legal Counsel, Nordea


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna personer inom arbetsrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på såväl praktisk som hög akademisk nivå.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i arbetsrätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Vi introducerar alltid samtliga nätverksmöten med en kort genomgång av de senaste rättsfallen, kommande lagstiftning och andra aktualiteter inom arbetsrätten för att hålla nätverksdeltagare uppdaterade på det senaste inom rättsområdet.  

 

Avslutande möte under innevarande säsong: Torsdag den 21 november 2019 med huvudtema, Fackliga förtroendemän

  • Förutsättning för facklig tid
  • Vilken rätt till ledighet fackliga förtroendemän har
  • Vilken rätt till betald ledighet för fackligt uppdrag som finns
  • Vad som gäller beträffande förbudet att hindra facklig förtroendemans arbete
  • Hur löneskydd och uppsägningsskydd för facklig förtroendeman fungerar i praktiken
  • I vilka frågor kan facket ha tolkningsföreträde och vad händer om endera part inte följer FML

 

Möte 1: Onsdag den 11 mars januari 2020
Huvudtema: Företagshemligheter och forensics

 

Möte 2: Tisdag den 2 juni 2020 
Huvudtema: Övergång av verksamhet

 

Möte 3: Tisdag den 2 september 2020
Huvudtema: Utmanande personalärenden – juridik och praktik

 

Möte 4:  Måndag den 9 november 2020 
Huvudtema: Framtidens arbetsrätt – vad innebär de förändringar vi nu ser?

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller arbetsrätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med arbetsrätt.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.


Målgrupp

Nätverket riktar sig till seniora advokater, arbetsrättsjurister inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund myndigheter samt högt uppsatta HR-chefer i företag.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Avslutande möte under innevarande säsong: Torsdag den 21 november 2019

 

Dag 1

Onsdag den 11 mars januari 2020

12.00-17.00


Dag 2

Tisdag den 2 juni 2020 
12.00 -17.00


Dag 3

Tisdag den 2 september 2020
12.00 -17.00


Dag 4

Måndag den 9 november 2020 
12.00 -17.00

 

PRIS EX MOMS

20 950