NÄTVERK I ARBETSRÄTT - HR


Ledare

  • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
  • Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations, Nordea


Innehåll

Vid nätverkets mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna personer inom arbetsrättens område. Vi behandlar aktuella ämnen och problemställningar på såväl praktisk som hög akademisk nivå.

Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Externa föredragshållare kommer att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket uppmanas att lämna förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sitt syfte. Avsikten med nätverket är att föredragshållare och deltagare tillsammans kan bidra med mångåriga erfarenheter till meningsfulla diskussioner i arbetsrätt avseende såväl övergripande frågor som på detaljnivå.

Bidraget från relevanta externa föredragshållare, varibland namnkunniga personer med såväl svenska som internationella erfarenheter, borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om utrymme för att diskutera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

Vi introducerar alltid samtliga nätverksmöten med en kort genomgång av de senaste rättsfallen, kommande lagstiftning och andra aktualiteter inom arbetsrätten för att hålla nätverksdeltagare uppdaterade på det senaste inom rättsområdet.  

 

Avslutande möte för säsongen:  Måndag den 9 november 2020
Huvudtema: Utmanande personalärenden – juridik och praktik

Föreläsare: Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 1: Onsdag 13 januari 2021
Huvudtema: Visselblåsning – kommande lagstiftning ställer nya krav på arbetsgivare.

  • När ska/bör man sätta upp en visselblåsningsfunktion?
  • Hur fungerar det och hur ska olika typer av visselblåsningar hanteras? 

Föreläsare:  Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 2:  Tisdag den 09 mars 2021 

Huvudtema: Arbetsrättsliga tvister och processer 

Föreläsare: Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 3: Onsdag den 26 maj 2021
Huvudtema: Diskrimineringsfrågor i praktiken

Föreläsare: Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Möte 4:  Onsdag den 01 september 2021
Huvudtema: Fastställes i samråd med nätverksdeltagarna

Föreläsare: Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations på Nordea och Jenny Hellberg, advokat på Elmzell Advokatbyrå

 

Exempel på ämnen som kommer diskuteras:

• Svåra uppsägningar
• Arbetsmiljöfrågor i förändring
• Personuppgifter i arbetslivet
• Företagshemligheter och forensics
• LAS utredningar och ändringar
• Utmanande personalärenden –juridik
och praktik
• Fackliga förhandlingar och relationen
till fackliga organisationer.
• Aktuella domar från Arbetsdomstolen.
• Senaste lagstiftning /
lagstiftningsförslag
• Skiljeförfarande
• Framtidens arbetsrätt – vad innebär de
förändringar vi nu ser?
• Nordisk arbetsrätt
• Kollektiv arbetsrätt
• Visselblåsning – vad gäller framöver
• Diskrimineringsfrågor i praktiken
• Arbetsgivarens ansvar vid distansarbete

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum där man på både praktisk och hög akademisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar vad gäller arbetsrätt.

Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på rättsområdet och att skapa kontakt mellan de som regelbundet arbetar med arbetsrätt.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till HR-chefer, HR-specialister, HR Business partners samt högt uppsatta personer inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A STOCKHOLM 

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Avlutande möte för säsongen:

Måndag den 9 november 2020 
12.30 -17.30

 

Dag 1

Onsdag den 13 jan 2021

12.00 - 17.00


Dag 2

Tisdag 09 mars 2021 
12.00 - 17.00


Dag 3

Onsdag den 26 maj 2021
12.00 - 17.00


Dag 4

Onsdag den 01 sept 2021
12.00 - 17.00

 

PRIS EX MOMS

22 950

Network