NÄTVERK I ARBETSRÄTT - HR


Ledare

 

  • Jenny Hellberg, partner, Elmzell Advokatbyrå
  • Kajsa Fällström Isaksson, Head of Union Relations, Nordea


Innehåll

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare. 

 

Möte 1 

Huvudtema: Arbetsmiljöfrågor i förändring, i allmänhet och med koppling till pandemin

 

Möte 2 

Huvudtema: GDPR

 

Möte 3

Huvudtema: Nya LAS-förslagen

 

Tema för kvarvarande möten bestäms av medlemmarna och nätverksledarna från möte till möte.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till HR-chefer, HR-specialister, HR Business partners samt högt uppsatta personer inom arbetsgivarorganisationer, fackförbund och myndigheter med ansvar för områden som berör arbetsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.


Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.
 

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM
SÖ Blasieholmshamnen 8
103 27 Stockholm Sverige


Möte 1

torsdag d 13. januari 2022

Kl 12:00 - 17:00


Möte 2

torsdag d 31. mars 2022

Kl 12:00 - 17:00


Möte 3

torsdag d 2. juni 2022

Kl 12:00 - 17:00


Möte 4

torsdag d 8. september 2022

Kl 12:00 - 17:00


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network