Nätverk i Arbetsrätt, Göteborg


Nätverksledare

 • Johan Månsson, Advokat och delägare på Rosengrens Advokater
 • Louise Nilsson, Advokat på Advokatbyrån L. Nilsson AB 

   

 

Innehåll

Arbetsrätt är ett utmanande område i ständig förändring. Under 2022 implementeras ett antal förändringar i Lagen om anställningsskydd. Det generella syftet med förändringarna är att öka flexibiliteten och tryggheten på arbetsmarknaden för att den svenska arbetsrätten ska vara i enlighet med arbetsmarknadens behov av internationell konkurrens, kompetens och omställning.

 

I nätverket inom arbetsrätt får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor, specifika rättsfall och kommande lagstiftning. Likväl finns utrymme för den enskilde att få sparring omkring de utmaningar man stöter på i sitt arbete. Utöver de erfarna nätverksledarna kommer externa experter att dela med sig av kunskap inom särskilda områden.

 

Inom nätverket gäller principen att det som sägs i rummet stannar i rummet. Nätverksträffarna utgår från valda teman men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Mångfald, jämställdhet, arbetsmiljö och hållbart arbetsliv

Gästföreläsning: Ola Wallström, Public Speaker/ Leadership Development hos Exunova AB

Exempel på frågor som kommer att diskuteras:

 • Varför uppstår diskriminering?
 • Hur ser regleringen ut för mångfald och jämställdhet?
 • Hur ser regleringen ut för ett hållbart arbetsliv?
 • Vad kan/får man säga till en medarbetare?
 • Finns det som anställd en handlingsplikt att ingripa mot oegentligheter?
 • Utredningar om trakasserier, sexuella trakasserier; skyldigheter och dokumentation.
 • Hur kan man arbeta praktiskt i arbetet mot sexuella trakasserier?
 • Förhållandet mellan arbetsrätten och arbetsmiljörätten.
 • Deltagarnas egna frågeställningar.

 

Möte 2

Huvudtema: Företagshemligheter – konkurrerande verksamheter – visselblåsning – integritetsskyddet

Exempel på frågor som kommer att diskuteras:

 • Behovet av sekretessavtal.
 • Vad är företagshemligheter och vad ska man tänka på kring dokumentation och tillgång till uppgifter i vardagen?
 • Frågor kring förbudstalan.
 • När bör man använda sig av konkurrensförbud och värvningsförbud?
 • Hur kan vitesklausuler formuleras?
 • Vad innebär den nya lagen om visselblåsning för små respektive större företag?
 • Hur mycket får man kontrollera sina anställda?
 • Deltagarnas egna frågeställningar.
   

Möte 3

Huvudtema: Uppsägningar – De svåra fallen

 

Möte 4

Huvudtema: Nya LAS – Fackliga förhandlingar  

 

Från möte till möte, kommer innehåll och tema bestämmas av medlemmarna tillsammans med nätverksledarna.

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett förtroligt forum, där man på en professionell nivå kan diskutera problemställningar samt utväxla erfarenheter och få nya kunskaper om utvecklingen av arbetsrätten. Utöver det får du även en betydande utbyggnad av ditt professionella nätverk. Ett nytt forum som du kan dra nytta av året runt för sparring och kunskapsdelning kring specifika utmaningar. Som medlem i nätverket kan du påverka ämnen och innehåll, så att det professionella innehållet utökar dina kompetenser optimalt.

 

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till arbetsrättsjurister inom bolag, arbetsgivarorganisationer, personalvetare fackförbund och myndigheter, HR-chefer och andra med ansvar för områden som berör arbetsrätt, samt advokater.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC ‘s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC ’s affärsorienterade nätverk.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

20

 

RADISSON Blu SCANDINAVIA HOTEL
Södra Hamngatan 59
401 24 Göteborg


Möte 1

Onsdag 7 december 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

Måndag 6 mars 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

Torsdag 1 juni 2023

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

Måndag 4 september 2023

Kl 12:30 - 17:30Vid varje möte serveras det en lättare lunch, eftermiddagsfika samt ytterligare förfriskningar


PRIS EX MOMS

24 950

 

 

Network