NÄTVERK I AI-LÖSNINGAR


Ledare och gästföreläsare

 • Linn Samuelsson, Advokat och Partner, Advokatfirman Maqs
 • Ebba Josefsson Lindqvist, Project Manager, Data Factory Projects, AI-Sweden
 • Anders Granfeldt, Strategisk hybridchef på C-nivå, Maqs och HiQ

 

 

Innehåll

 

Att AI länge varit i ropet har inte undgått någon. AI skapar nära nog oändligt många möjligheter och tillämpningsområden när vi nu effektivt och billigt kan hantera och analysera data på ett sätt som för bara några år sedan var omöjligt. Nästan varje vecka kommer nya användningsområden.

 

Frågorna som följer med utvecklingen inom exempelvis integritet, ansvar och minskade personalbehov är många och djupt rotade hos oss, men hur långt fram har utvecklingen egentligen kommit? Och vad händer inom en nära framtid?

Inom ramen för detta nätverk kommer våra experter tillsammans med inbjudna specialister att ta med er på djupet inom hur AI nu börjar att användas inom ett stort antal branscher och sektorer som kapitalförvaltning, sjukvård, försäkring, juridik, industrin med flera. 

Vi kommer även att ta tempen på den globala kapplöpningen som sker mellan USA, EU och Kina där vi redan idag ser resultatet i nya betydande produkter, tjänster och funktioner som autonoma fordon, medicinska diagnoser, automatiserad datasyntes och förbättrade beslutsunderlag. Hur ser spelplanen ut och hur står sig Sverige i konkurrensen?

 

Välkomna till fyra spännande nätverksmöten där vi fördjupar oss i den framtid som snart är här.

 

Möte 1 – Onsdag den 2 februari 2022

Huvudtema: AI-landskapet

 

1.1 - Vad är AI/Vad menar vi när vi talar om AI?

 • Teknologi och centrala begrepp.
 • Kända applikationer (vardagliga och avancerade/branschspecifika).

 

1.2 - Vinster och risker med AI

 • Varför är utveckling och användning av AI en viktig politisk fråga och samhällsfråga?
 • Vilka risker ser vi med användning och utveckling av AI?
 • Minskad mänsklig kontroll.
 • Minskad insyn och transparens – hur fattas beslut egentligen och på vilka parametrar baseras besluten?
 • Vem ska hållas ansvarig om ”AI:n” gör fel/orsakar skada?

 

1.3 - Vilka vinster och fördelar ser vi med användning och utveckling av AI?

 • Snabbare och ”mer korrekta” bedömningar.
 • Ökad jämlikhet med samma tillgång till diagnosverktyg i vården exempelvis.
 • Miljövinster som följd av ökad effektivitet.

 

1.4 – Vilka utmaningar ser vi med AI?

 • Stora mängder data behövs för att utveckla AI - insamling och användning av data är inte alltid enkelt.
 • Lagstiftningen är inte anpassad för AI – innebär osäkerhet för aktörer men också svårigheter tillämpa för myndigheter.
 • Olika förhållningssätt i olika delar av världen.

 

 

Möte 2 – Torsdag den 28 april 2022

Huvudtema: Data för utveckling av AI

 

2.1 – Att använda data för utveckling av AI

 • Utveckling av AI kräver tillgång till stora mängder data.
 • Insamling och användning av data aktualiserar frågeställningar, både tekniskt och legalt.

 

2.2 - Legala (och tekniska) utmaningar:

 • Data som innehåller personuppgifter innebär att GDPR (och annan personuppgiftslagstiftning) måste beaktas.
 • Immateriella rättigheter till data.
 • Avtalsbegränsningar kopplat till data.
 • Sekretess för data.
 • Kvalitet på och ansvar för data.
 • Förutsättningar för att få dela data.

 

2.3 - Möjlighet använda ”öppna data”

 • Digitaliseringsmyndigheten har uppdrag att verka för tillgång till ”öppna data”.

 

2.4 - Konkreta exempel på hur vi ska tänka kring hanteringen av data

 • Konkreta exempel på frågeställningar kopplat till GDPR, (anonymisering av data, information till registrerade, känsliga personuppgifter m.m).
 • Exempel på regleringar i avtal för att tillförsäkra sig rätt till data för utveckling av AI.
 • Användning av ”öppna data”.

 

Möte 3 – Onsdag den 15 juni 2022

Huvudtema: Hur ser det legala landskapet ut?

 

3.1 - Befintliga lagar och regelverk

 • Produktansvar
 • Skadeståndsregler

 

3.2 - Förslag på EU-nivå

 • Förslag till EU-förordning för AI (”GDPR för AI”).
 • Förslag till EU-förordning ”Data Governance Act”.

 

3.2 - Genomlysning av förslaget till AI-reglering

 • Innehåll i förslaget – samt struktur och tillämplighet.
 • ”Röster om förslaget” samt status för genomförandet.
 • Vad innebär förslaget för ett företag som använder och/eller utvecklar AI?

 

 

Möte 4 – Tisdag den 6 september 2022

Huvudtema: TBD

 

Exempel på ytterligare aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Hur ser en roll/organisation ut för att arbeta med AI?
 • Vilka kompetenser finns kopplat till AI; vad ska man leta efter om man vill hitta en konsult?
 • AI i specifika branscher (MedTech, Automotive, PropTech m.fl.) och de specifika utmaningarna i dessa branscher.
 • Hur säkerställer vi kvalitet på data?

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både strategisk, taktisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är AI Strategist, AI Business Development Manager, AI/ML Platform & Solutions Manager, Head of Strategic Technology leadership & AI Solutions, Head of AI & Analytics, Head of AI Data Foundation, Director AI Solutions, AI Solutions and Strategic Planning Manager, Global Head of AI & Robotics, Global Head of AI and Data Science, Senior Manager Data Solutions & AI, Business and Data Analytics Manager - AI Solutions, AI Solutions Architect, AI/ML Sr. Solutions Architect, VP of AI Solutions, AI & IoT Solutions Manager, Senior Manager Data Analytics & AI, Vice President of AI Product Solutions, AI Monetization Strategy Advisor, AI Practice Head Nordics, Head of AI/ML Strategy Execution, AI Research Lead, AI Change Agent, Data & AI Specialist samt till dig som är Legal Councel i ett bolag eller Advokat.

 

JUC: s erfarna nätverkskonsulter sammanställer nätverksgrupperna i syfte att uppnå en lämplig fördelning av olika aktörer. Det är möjligt att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, både från början av säsongen och senare på året. Platserna i nätverket är personliga, vilket säkerställer att alla deltagare får optimal nytta av de relationer som byggs upp genom nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 


Möte 1

onsdag d 2. februari 2022

Kl 13:00 - 17:30


Möte 2

torsdag d 28. april 2022

Kl 13:00 - 17:30


Möte 3

onsdag d 15. juni 2022

Kl 13:00 - 17:30


Möte 4

tisdag d 6. september 2022

Kl 13:00 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network