NÄTVERK FÖR BOLAGSJURISTER/VERKSJURISTER


Ledare

 • Anna Rogmark, General Counsel, Director HR & Legal på Apoteket
 • Karl-Fredrik Björklund, Partner på Wikström & Partners Advokatbyrå AB

 

Innehåll

Näringslivet har ett ständigt behov av jurister som kan utmana kommersiella villkor och juridisk tradition med en helhetssyn som skapar nya förutsättningar för bolagens strategi, affär och roll. Juristen ska på ett professionellt och affärsinriktat sätt kunna sparra med verksamheters ledningar.

Studier visar att bolagsjurister ska bemästra en tvärvetenskaplig roll, där juridiskt fokus ska kompletteras med fokus på ett holistiskt värdeskapande med betydligt större förståelse för ”megatrends”, AI & Digitalisering, Informationssäkerhet samt strategiskt kunnande och agerande.

Med utgångspunkt i den verkligheten erbjuder JUC därför ett nätverk för Bolagsjurister där fokus ligger på dessa parametrar. Du får som Bolagsjurist ett betydligt större inflytande över ledningsprocesser och beslut med den insikt och kunskap du tillägnar dig under säsongen. Du kommer att diskutera angelägna, relevanta och aktuella frågor samtidigt som att du utvidgar ditt nätverk och skapar goda relationer.

 

Möte 1 

Huvudtema: Hur ser företagens agenda ut i förhållande till megatrends?

 • miljö
 • mänskliga rättigheter
 • antikorruption
 • globala kriser
 • pandemier
 • cyberteknologi

 

Möte 2

Huvudtema: Hur ser företagens agenda ut i förhållande till automatisering och digitalisering?

 • AI, IoT samt ML samt de framtidsmöjligheter som detta ger

 

Möte 3

Huvudtema: Vilka kompetenser bör ligga inom Juridik/Legal?

 • Hur organiseras enheten bäst i förhållande till GDPR, Informationssäkerhet och IT-säkerhet

 

Möte 4

Huvudtema: Vilken betydelse har Contract Management för internationalisering och digitalisering?

 • Kontrakt förnyas oavsiktligt utan omförhandling
 • Onödiga kostnader ackumuleras och tär på vinsterna
 • Förlorade eller bortglömda kontrakt leder till besvärliga och felaktiga budgeteringar
 • Kontrakthantering är beroende av nyckelpersoner, vilket utgör en betydande risk för företaget
 • Styrelseledamöter, ägare och investerare förväntar sig kontroll, transparens och goda resultat

 

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

 • Hur ser företagens agenda ut i förhållande till datahantering/användning och kopplingen mellan AI och GDPR?
 • Hur utvecklar sig GDPR och vilken betydelse får GDPR för bolagsjuristens nya roll och företagens affär?

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där du på strategisk och taktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och få nya kunskaper ihop med andra mycket kvalificerade deltagare.

Vi genomför fyra effektiva nätverksmöten under säsongen med 4,5 timmars varaktighet. Du vägleds och uppdateras på det senaste av synnerligen kompetenta ledare och diskuterar centrala frågor med andra kvalificerade deltagare. Under säsongen blir du markant ”skapare”.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till dig som är Bolagsjurist, Verksamhetsjurist, Veksjurist, Legal Councel, Senior Legal Councel, Senior Councel, Head of Legal, Corporate Counsel och General Councel. Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av säsongen men också under säsongen i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Vad får du ut av att vara en del av JUC’s nätverk?

Hör våra medlemmar berätta om varför de sitter med i JUC’s affärsorienterade nätverk.

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 


Möte 1

måndag d 10. januari 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 2

tisdag d 22. mars 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 3

tisdag d 31. maj 2022

Kl 12:30 - 17:30


Möte 4

tisdag d 23. augusti 2022

Kl 12:30 - 17:30


PRIS EX MOMS

23 950

 

 

Network