NÄTVERK I M&A


Ledare

  • Carl Svernlöv, Advokat och delägare i Advokatfirman Baker McKenzie samt adjungerad professor i Uppsala
  • Anna Orlander, Advokat och delägare i Advokatfirman Baker McKenzie

 

Innehåll

Globaliseringen har medfört ett ökat behov av konsolidering i större enheter för att företagen ska kunna bevara sin konkurrenskraft. För att framgångsrikt kunna genomföra såväl lokala som internationella företagsförvärv och överlåtelser, i en miljö som präglas av innovation, privatisering och ökad reglering, är kreativitet och kommersiell förståelse samt juridisk expertis från alla relevanta discipliner viktiga framgångsfaktorer.

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom M&A, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledarna som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

 

Möte 1 - Tisdag 20 oktober 2020

Huvudtema: Att förvärva teknologi – utmaningar

• Cybersäkerhet

• GDPR

• Due diligence

 

 

Möte 2 - Tisdag 15 december 2020

Huvudtema: Ökad protektionism och andra trender i omvärlden – hur påverkar det transaktioner?

• Compliance frågor

• Myndighetsgodkännanden och utländska investeringsrapporter

 

 

Möte 3 - Tisdag 16 februari 2021

Huvudtema: Integration och tillvaratagande av synergier ur ett kommersiellt perspektiv

• Sourcing av targets

• Andra relevanta aspekter

 

 

Möte 4 - Tisdag 20 april 2021

Huvudtema: Hållbarhetsfrågor – ESG i M&A

• Praktisk tillämpning

 

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en hög akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller svensk och internationell M&A. Ett annat syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med M&A.

 

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning.

 

Målgrupp

Corporate Finance ansvariga inom investment banking avdelningar, rådgivare inom M&A, Bolag som är börsnoterade och onoterade  med M&A som tillväxt strategi, revisorer inom revisionsfirmor med transaktions- service- eller corporate finance-avdelningar, Heads of capital markets hos corporate finance firmor och andra, som erbjuder M&A-relaterade konsulttjänster, ansvariga i kapitalfonder och venturefonder, bolagsjurister och nyckelmedarbetare i större verksamheter som både överlåter och köper andra bolag. Relevanta chefer och specialister från försäkringsbolag som erbjuder M&A försäkringar samt relevanta chefer och specialister motsvarande från Näringsdepartementet, Finansinspektionen och Stockholmsbörsen. Advokater med expertis inom M&A.

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

 

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

Grand Hôtel Stockholm

SÖ Blasieholmshamnen 8,
103 27 Stockholm, Sverige

 

 

Dag 1

Tisdag 20 oktober 2020

13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag 15 december 2020

13.00-17.30

 

Dag 3

Tisdag 16 februari 2021

13.00-17.30

 

Dag 4

Tisdag 20 april 2021

13.00-17.30

 

 

 

PRIS EX MOMS

22 950