NÄTVERK I KOMMERSIELL TVISTLÖSNING


Ledare

 

 • Elsa Arbrandt, Advokat och Partner, Advokatfirman Cederquist


Innehåll

Kommersiell tvistlösning och tvister rör ofta stora värden – både ekonomiska och principiella. Samtidigt är tvister till sin natur svårprognostiserade och utgången hänger på vad ett antal personer (vittnen, ombud m.fl.) kan prestera och hur domare/skiljemän uppfattar de prestationerna. Att driva en tvist är även energi- och resurskrävande, tvister ställer stora krav på organisationen och externa ombud, kanske särskilt på samspelet mellan klient och externa ombud. Det finns all anledning att försöka undvika att hamna i tvister – och när det inte går att undvika finns ännu större anledning att vara väl förberedd på vad en tvist innebär i praktiken och att minimera sina misstag.

 

I den nuvarande säsongen av kommersiell tvistlösning går vi in på djupet kring preventiva åtgärder för att undvika tvister och det praktiska arbetet med tvister. Tillsammans utforskar vi de praktiska och teoretiska utmaningarna med tvister och belyser särskilt hur man maximerar samspelet mellan klient – ombud – sakkunniga.  

 

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna och framgångsrika aktörer. I nätverket finner du alltså ett forum med många starka profiler, vilka alla kan bidra med erfarenhet i meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer relativt tvistlösning.

 

Bidraget från nätverksledarna som ofta är föredragande, externa föredragshållare och dig som deltagare, borgar för spännande infallsvinklar och givande diskussioner. Huvudrubrikerna i dagordningen sätts av nätverksledarna men som deltagare förväntas du ta tillfället i akt och komma med förslag till aktuella ämnen och föredragshållare så att ni tillsammans tillser att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

       

Föreläsare under säsongen:

 • Domare
 • Bolagsjurister med tvistvana
 • Värderingsexpert
 • Företrädare för ICC
 • Företrädare för SCC
 • Skiljeman

 

Möte 1 – Tisdag 17 mars 2020

Huvudtema: Från tingsrätt till hovrätt

 • Insikt i olika instansers förberedelse och processtradition i förhållande till tvister
 • Hantering av rättsfakta från tingsrätten
 • Det processuella hantverket

 

Möte 2 – Torsdag 24 september 2020

Huvudtema: Att skriva inlagor och få gehör för sin sak

 

Möte 3 – Tisdag 01 december 2020

Huvudtema: Processtaktik i rättssalen – hur uppnår man ett bättre resultat i rättssalen?

Konkreta exempel och praktiska tips

Gästföreläsare: Kaj Hobér, Professor vid Uppsala Universitet

 

Möte 4 – Ondsag den 27 januari 2021

Huvudtema: Fastställes i samråd med nätverksdeltagarna på möte 1

Följande tema finns som exempel att välja mellan:

 • Hur hanterar man tvistemål mot stat och kommun när man är ombud för stora privata intressen?
 • Processrättsliga fel – vad bör man undvika?
 • Besvärliga klienter
 • Bra pläderingar
 • Finansiering av tvister genom investeringsbolag (Litigation funding)
 • Processuell preklusion
 • Processuella specialregler ex: edition
 • Bevisfrågor i svensk rätt
 • Alternativa grunder och risker för flera prövningar i flera instanser m a a partners alternativa åberopande
 • Internationella skiljeförfarandens påverkan på inhemska förfarande – hur ser utvecklingen ut?
 • Medling
 • Begäran om mellandom – Strategiskt klokt eller ur askan i elden
 • Hur bör man arbeta med sakkunniga och rättsliga experter? Hur bör ett effektivt och bra samarbete se ut mellan ombud och klient i ekonomiska och tekniska frågor?

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller tvistlösning. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer.

Fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten genomförs på ett år om vardera 4,5 timmar. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Är du advokat, betyder det att du genom att delta infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk fortbildning per år.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till Bolagsjurister, Head of Legal, Legal Counsel samt advokater och andra juridiska rådgivare som vill ha fördjupade kunskaper inom strategiska och taktiska skiljemanna- och processrättsliga frågeställningar. Personer som vill hålla sig à jour med det senaste inom tvistlösning och dessutom kan dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper inom området.  

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7A

114 56 Stockholm

 

Dag 1

Tisdag 17 mars 2020

12.00 - 17.00

 

Dag 2

Torsdag 24 september 2020

12.00 - 17.00

 

Dag 3

Tisdag 01 december 2020

12.00 - 17.00

 

Dag 4

Onsdag 27 januari 2021

12.00 - 17.00

 

PRIS EX MOMS

22 950

Network