Kvinnonätverket sustainability & risk


Ledare

 

 • Hanna Lindström, Senior GRC Specialist (Governance, Risk & Compliance), Transcendent Group
 • Ruth Yosef, CEO och Senior Legal Advisor, Tôssa Legal Group

 

Innehåll

Kvinnor i ledande positioner samlas hos JUC för att utbyta erfarenheter och för att dra nytta av varandras kunskaper. Vi arbetar aktivt för att få flera kvinnor i ledande roller – det handlar om kompetensförsörjningen i såväl ledningsgrupper som styrelserum. 

AI och hållbarhet måste hänga ihop. Att generera analyser och svar baserade på ackumulerade data och avancerade algoritmer är snart ett måste för alla företag. Mänsklig intelligens och förmågan att använda ny kunskap affärsmässigt i företagen kräver inte enbart snabbtänkthet, simultankapacitet och intuition, utan även ett helt nytt sätt att väga risk mot resultat på. Hållbara lösningar förutsätter att företag förmår att samla mängden ”brains” och bättre än i dag styra mot resultat som framtiden kräver, för att företagen och vår värld ska överleva. Det låter kanske prententiöst, men det är så vi måste tänka – i helheter. Företagens affär måste bidra till helheten och tvärtom. 

I nätverket får du möjlighet att diskutera och fördjupa dig i aktuella frågor ur ett både praktiskt och akademiskt perspektiv. Förutom de gediget erfarna nätverksledarna, kommer även externa experter att dela med sig av sina kunskaper inom särskilda områden. Du kan dessutom förvänta dig ett bra kunskapsutbyte med de andra deltagarna. Nätverksträffarna utgår från valda teman, men deltagarna ges även stort utrymme att påverka programmet genom att föreslå relevanta ämnen och föreläsare.

 

Möte 1

Huvudtema: Post corona: Covid-19 har skapat förändringar på marknaden i form av nya beteenden, ändrade ekonomiska förutsättningar och strukturer. Vilka av dessa kan vara trender och vilka kan bli bestående förändringar? 

Gästföreläsare: Inbjudna gäster för paneldebatt.

 

Möte 2 

Huvudtema: Varje sekund i medierna räknas och ofta får man bara en chans att framföra ett budskap. Det är inte ovanligt att medierna dyker upp eller ringer innan man får chansen att förbereda sig mentalt. Att verka trovärdig och samlad inför medierna är avgörande – inte enbart i kritiska situationer men även i det dagliga arbetet. Ökad förståelse för mediernas arbete och metoder gör det möjligt för er att kontrollera ert budskap och nå fram på det mest framgångsrika sättet.  

Raymond Mankowitz workshop förbereder er för ert nästa möte med en journalist eller reporter. Mötet kommer att ge er de nödvändiga förutsättningarna och verktygen för att kunna förmedla ert budskap framför både kameror och mikrofoner. I en skräddarsydd workshop förklarar Raymond Mankowitz hur moderna medier tänker och agerar och vad just du kan göra för att påverka. Genom intervjusimuleringar framför kameran kommer ni att förberedas på dessa ibland känsliga och stundtals extremt svårhanterliga situationer. 

Gästföreläsare: Raymond Mankowitz

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under kommande säsong:

 

 • Hållbarhet
 • Filantropiskt ansvar
 • Etiskt ansvar
 • Juridiskt ansvar
 • Ekonomiskt ansvar
 • Ledningsgrupp
 • Organisation
 • Affärsprocesser
 • Mediahantering
 • Policies, procedurer och ansvar
 • Regelverk och compliance
 • Intern styrning
 • Skyldigheter
 • Missbruk

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter, få nya kunskaper och skapa kontakt mellan aktörer.

Det kommer att hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår i 4,5 timmar per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till hållbarhetschefer, Director Sustainability & Resilience, Senior Vice President Sustainability, Head of HR & Sustainability, Head of Sustainability Audits, Head of Sustainability & Quality, Head of Analytics and Sustainability, Head of IT Sustainability, Head of People & Sustainability, Head of Communications & Sustainability, Sustainability Manager/Hållbarhetsansvarig, Director Sustainability & Operational Risk, Chief Ethics & Sustainability, Director Corporate Responsibility, Corporate VP Sustainability, Head of Corporate Sustainability, Head of Corporate Risk, Officer of Sustainability & Risk, Director Governance, Risk & Compliance, Head of Global Social Responsibility, Head of Leadership Services, Advokater, Bolagsjurister, Revisorer.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare ska kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


Avslutande möte för innevarande säsong:

onsdag d. 8. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


Möten nästa säsong


Möte 1

fredag d. 17. december 2021

Kl. 13:00 - 17:30


Möte 2

torsdag d. 17. februari 2022

Kl. 13:00 - 17:30


Möte 3

onsdag d. 27. april 2022

Kl. 13:00 - 17:30


Möte 4

torsdag d. 9. juni 2022

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network