Kvinnonätverket sustainability & risk


Ledare

 • Hanna Lindström, Senior GRC Specialist (Governance, Risk & Compliance), Transcendent Group
 • Ruth Yosef, CEO och Senior Legal Advisor, Tôssa Legal Group

 

Innehåll

Vi kvinnor skapar bättre förutsättningar för framtiden nu. Vi väntar inte. Kvinnor i ledande positioner vill samlas hos JUC för att byta erfarenheter och dra nytta av varandras kunnande. Vi jobbar aktivt för att få fler kvinnor att ta ledande roller – det handlar om kompetensförsörjningen i ledningsgrupper och styrelserum. Större djup, bredd och dynamik är nödvändig om små länder som Sverige, Norge och Danmark ska behålla sin ledarposition inom en rad olika områden. Annars övertar kapitalstarka och på sikt kunnigare företag i större länder marknader vi byggt upp.

AI och hållbarhet måste hänga ihop. Att generera analyser och svar baserade på ackumulerade data och avancerade algoritmer är snart ett måste för alla företag. Mänsklig intelligens och förmåga att använda ny kunskap affärsmässigt i företagen kräver inte blott snabbtänkthet, simultankapacitet och intuition utan också ett helt nytt sätt att väga risk mot resultat på. Hållbara lösningar förutsätter att förtag förmår att samla mängden ”brains” och bättre än i dag styra mot resultat som framtiden kräver för att företagen och vår värld ska överleva. Det låter kanske prententiöst men det är så vi måste tänka – i helheter. Företagens affär måste bidra till helheten och tvärtom. 

Dagordningen har utarbetats av nätverksledarna som ansvarar för att alla möten ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Men alla deltagare förväntas bjuda på kunskap och bidra med nya aktuella ämnen. Det händer mycket nytt på en säsong. Därför kommer du att som nätverksdeltagare i samråd med nätverksledarna engagera föredragshållare, tillfoga nya aktuella ämnen och dessutom berätta om din verklighet. Tillsammans med dig når vi nätverkandets fulla potential.

 

Möte 1 – onsdag den 3 december 2020

Huvudtema: Hållbarhetsarbete i företagsledning och styrelse

a. Ansvar, sammansättning och kompetens

 • Filantropiskt ansvar
 • Etiskt ansvar
 • Juridiskt ansvar
 • Ekonomiskt ansvar

 

b. Riskanalys och DD

 • Ledningsgrupp
 • Organisation
 • Affärsprocesser
 • Strategi
 • Revision och kontroll
 • Policies, procedurer och ansvar
 • Operationell risk

Gästföreläsare: Hanna Foss, COO på AG Advokat, Jenny Rosberg, VD på ROPA

 

 

Möte 2 –  torsdag den 18 februari 2021

Huvudtema: Understödja och möjliggöra affären – Risk uttrykt i siffror!

 • Att förstå riskpsykologi
 • Att koppla risk till hållbarhet
 • Att klä risk i siffror
 1. Uppnå mål
 2. Beslutsunderlag
 3. Proaktiv styrning och specifikation av möjligheter och utmaningar
 4. Regelefterlevnad inte ett hinder
 5. Effektivisering
 6. Minimera underskott och eliminera oförutsedda incidenter
 7. Förhöja trovärdighet och tillit hos intressenter
 8. Öka organisationens motståndskraft

 

Gästföreläsare: Carolina Klint, Risk Management Leader for Continental Europe at Marsh 

Gästföreläsare: Gunilla Domeij Hallros, Head of Risk Control, Swedbank

 

Möte 3 – onsdag den 28 april 2021

Huvudtema: Myndighetssanktioner

 • Regelverk och compliance
 • Intern styrning
 • Skyldigheter
 • Missbruk
 • Krav
 • Sanktioner

 

Möte 4 – onsdag 8 september 2021

Huvudtema: AI-sustanability – hållbarhet och ny teknik

 • Vad är hållbart i en värld av algoritmer och frameworks
 • Metoder, teknologi och digitalisering
 • Människor, kunskap och roller
 • Verksamhet och affär

 

Syfte

Syftet med nätverket är att deltagarna genom workshops som kombinerar föreläsningar och interaktiva diskussioner ska öka sina kunskaper i aktuella risk och hållbarhetsfrågor, hålla sig uppdaterade kring utvecklingen och kunna utbyta praktiska erfarenheter. Vidare är syftet att nätverket i  genom föreläsningar och workshops ger kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade på områdets problemställningar de senaste frågeställngarna kopplade till hållbarhet och risk management.

Hållbarhetschef, Director Sustainability & Resilience, Senior Vice President Sustainability, Head of HR & Sustainability, Head of Sustainability Audits, Head of Sustainability & Quality, Head of Analytics and Sustainability, Head of IT Sustainability, Head of People & Sustainability, Head of Communications & Sustainability, Sustainability Manager/Hållbarhetsansvarig, Director Sustainability & Operational Risk, Chief Ethics & Sustainability, Director Corporate Responsibility, Corporate VP Sustainability, Head of Corporate Sustainability, Head of Corporate Risk, Officer of Sustainability & Risk, Director Governance, Risk & Compliance, Head of Global Social Responsibility, Head of Leadership Services, Advokater, Bolagsjurister, Revisorer.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

STRANDVÄGEN 7A
Strandvägen 7
114 56 Stockholm


1. Möte

torsdag d. 3. december 2020

Kl. 13:00 - 17:30


2. Möte

torsdag d. 18. februari 2021

Kl. 13:00 - 17:30


3. Möte

onsdag d. 28. april 2021

Kl. 13:00 - 17:30


4. Möte

onsdag d. 8. september 2021

Kl. 13:00 - 17:30


 

PRIS EX MOMS

22 950

Network