NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- OCH INTEGRITETSSKYDD


Ledare

 

 • Karl-Fredrik Björklund, Advokat och delägare, Advokatfirman Wikström & Partners
 • Anna Fernqvist Svensson, Advokat och delägare, Hellström Advokatbyrå KB


Innehåll

GDPR har nu börjat gälla. Ute på företag, myndigheter, konsultbolag och advokatbyråer finns nu många som arbetar med dataskyddsfrågor på hel- eller deltid. Är du en av dem? Upplever du att du saknar personer att diskutera såväl praktiska som komplexa frågor med? I så fall är detta nätverket och fortbildningen för dig. Till skillnad från övriga utbildningar inom GDPR som förklarar grunderna ges nu en möjlighet att fördjupa dig och diskutera tillsammans med likasinnade.

 

Nätverkets olika mötestillfällen ger dig alltså möjlighet att diskutera viktiga frågeställningar inom dataskydd. Du får också möjlighet att lära från några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom personuppgifts- & integritetsskydd. Dagordningen sätts av nätverksledarna tillsammans med dig. I dialog med dig ser nätverksledarna till att träffarna ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledarna och deltagarna kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och heta topics

 

 

Avslutande möte innevarande säsong:

Tisdag den 11 februari 2020

Huvudtema:  Relationen mellan EPR och GDPR

 

Möte 1 – Onsdag 29 april 2020

Huvudtema A: Marknadsföring 

 • Cookies
 • Aggressiv marknadsföring

Huvudtema B: Konkurrensrätt

 

Möte 2 – Onsdag 16 september 2020

Huvudtema: De registrerades rättigheter

 

Möte 3 – Tisdag 24 november 2020

Huvudtema: Kontroll och övervakning av anställda

 • HR och dataskydd
 • Rutiner
 • Policy
 • Arbetsmail
 • Kameraövervakning
 • GPS
 • personliga personuppgifter
 • personlighetstest

 

Möte 4 – Torsdag 28 januari 2021

Huvudtema: Fastställes i samråd med deltagarna

 

Exempel på specifika och aktuella ämnen som kan diskuteras under säsongen:

• Molntjänster

• Policydokument

• Rutiner, processer och verktyg, systemstöd inklusive blanketter samtpolicy/dokumentation fördjupning

• Relationen till Datainspektionen, inspektioner och klagomål från registrerade.

• Hur informationen skall ges rent praktiskt – fördjupning

• Ostrukturerat material – fördjupning

• Tekniken bakom avtalen

• Omvärldsanalys, gästföreläsare från Norge/Danmark

 


Syfte

Nätverkets syfte är att främja deltagarnas förståelse för hur GDPRs formella krav och förpliktelser skapar affärsjuridiska möjligheter som gynnar både offentliga och privata verksamheter och därmed svensk ekonomi.

Syftet är vidare att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller personuppgifts- och integritetsskydd. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med personuppgifts- och integritetsskydd på det ena eller andra sättet.

Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till CIS-Chief Security Officers, CISO-Chief Security Officers, CISO-Chief Information Officers, Head of Information Security, Personuppgiftsombud, Data Protection Officers, Compliance Officers, IT Security Architects, Bolagsjurister, Advokater, Verksjurister och andra som vill hålla sig á jour med de senaste integritetsrättsliga frågorna.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

 

Lektioner

20

 

 

7A STRANDVÄGEN

Strandvägen 7
114 51 Stockholm

 

Avslutande möte innevarande säsong:

Tisdag den 11 februari 2020

12:00 - 17:00

 

Dag 1

Onsdag den 29 april 2020
12:00 - 17:00


Dag 2

Onsdag den 16 september 2020
12:00 - 17:00


Dag 3

Tisdag den 24 november 2020
12:00 - 17:00


Dag 4

Torsdag den 28 januari 2021
12:00 - 17:00

 

PRIS EX MOMS

22 950