NÄTVERK I OFFENTLIG UPPHANDLING


Ledare

 

 • Eva-Maj Mühlenbock, Advokat och partner Cirio Advokatbyrå

 • Ellen Hausel Heldahl, Projektledare Svenskt Näringsliv


Innehåll

Den offentliga upphandlingen i Sverige omsätter hundratals miljarder kronor varje år och utgör inom vissa branscher en betydande del av marknaden. För många leverantörer är det därför av stor betydelse att erhålla kontrakt från det allmänna. Lagstiftaren menar att den goda affären ska vara i fokus när det offentliga anskaffar varor, tjänster eller entreprenader. Trots det är offentlig upphandling en komplicerad process med många olika steg som kräver god insikt.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer. I nätverket finner du alltså ett forum med många starka profiler, vilka alla kan bidra med mångårig erfarenhet i meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer relativt offentlig upphandling.

Bidraget från nätverksledarna som ofta är föredragande, externa föredragshållare och dig som deltagare, borgar för spännande infallsvinklar och givande diskussioner. Huvudrubrikerna i dagordningen sätts av nätverksledarna men som deltagare förväntas du ta tillfället i akt och komma med förslag till aktuella ämnen och föredragshållare så att ni tillsammans tillser att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

Möte 1 – Onsdag den 16 oktober 2019

 

Inledande avsnitt: Nyheter från rättspraxis och senaste nytt från lagstiftaren

 • In-house
 • Säkerhet och upphandling
 • Ogiltighet 

 

Möte 2 – Onsdag den 4 december 2019

 

Inledande avsnitt: Nyheter från rättspraxis och senaste nytt från lagstiftaren

 • Anti-korruption.
 • Offentlighet och sekretess.
 • Ev. Ds om ESPD och uteslutning/belastningsregister.

Föreläsare. Natali Pahlén.

 

Möte 3 - Onsdag den 15 januari 2020

 

Inledande avsnitt: Nyheter från rättspraxis och senaste nytt från lagstiftaren

 • Standardisering av upphandling (SIS/CEN)
 • Tillsyn, gäst KKV
 • Skadestånd

 

Möte 4 – Torsdag den 23 april 2020

 

Inledande avsnitt: Nyheter från rättspraxis och senaste nytt från lagstiftaren

 • Miljökrav
 • Inhouse regler

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där föredragshållare och deltagare på en både hög akademisk och praktisk nivå, kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller offentlig upphandling. Ytterligare syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med offentlig upphandlng på det ena eller andra sättet.

Fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten genomförs på ett år om vardera 4,5 timmar. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Är du advokat, betyder det att du genom att delta infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till upphandlingchefer och anbudschefer hos beställare och anbudsgivare samt advokater, bolagsjurister, verksjurister och andra jurdiska rådgivare med expertis på området samt politiker och akademiker som vill dela med sig av kunskaper och erfarenheter och hålla sig à jour med det senaste inom offentlig upphandling.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Lektioner

20

 

 

GRAND HÔTEL STOCKHOLM

SÖ Blasieholmshamnen 8,

103 27 Stockholm, Sverige

 

Dag 1

Onsdag den 16 oktober 2019

13.00-17.30

 

Dag 2

Onsdag den 4 december 2019

13.00-17.30

 

Dag 3

Onsdag den 15 januari 2020

13.00-17.30

 

Dag 4

Torsdag den 23 april 2020

13.00-17.30

 

 

 

PRIS EX MOMS

22 950