NÄTVERK I MARKNADSFÖRING


Ledare

 • Daniel Tornberg, Partner och VD, Advokatfirman Marlaw
 • Alexander Jute, Advokat och Partner, Advokatfirman MarLaw
 • Sandra Hanson, Advokat, Advokatfirman Marlaw

 

Innehåll

Kund- och konsumentskydd i en digitaliserad värld med ökad tillsyn ställer allt större krav på företagens marknadsföring och hantering av kunduppgifter.

Marknadsföringslandskapet förändras hela tiden i takt med sociala mediers växt och människors ändrade vanor. Nya metoder för marknadsföring har utvecklats och fått fäste. Undersökningar visar tydligt att företag behöver vägledning, regelverk och policies för att inte utsätta sig för myndigheternas sanktioner. Alla företag bör ha en marknadsföringspolicy som är ”compliant” med en rad olika regelverk. Att följa regelverken och samtidigt hålla en hög kreativ nivå i marknadsföringen med starka kommunikativa budskap är en ganska svår konst. Att behandla personliga uppgifter och skydda människors integritet gör uppgiften ännu mer komplex.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom marknadsföringsrätt, som analyserar aktuella ämnen och problemställningar juridiskt med tydlig praktisk ingångsvinkel. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll.

 

Möte 1 - Tisdag den 10 september 2019

Huvudtema: DSM (“Digital Single Market”), EPR (“e-Privacy Regulation”) och GDPR

 • Marknadsföringsrättsliga förutsättningar och praxisuppdatering
 • Att säkra integriteten i digital kommunikation
 • Att behandla personuppgifter relativt EPR och DSM
 • Praktiska utmaningar för digital kommunikation

 

Möte 2 - Onsdag den 13 november 2019

Huvudtema: Marknadsförings- & Immaterialrättsliga Processer - När tvisten är ett faktum!

 • Analys av praxisutvecklingen i PMD och PMÖD
 • Processen i Patent- och marknadsdomstolen

Gästföreläsare: Maria Bruder, advokat vid Advokatfirman Westermark Anjou och tidigare rådman vid Patent- och marknadsdomstolen samt med erfarenhet som justitiesekreterare vid Högsta domstolen.

 

Möte 3 - Onsdag den 12 februari 2020

Huvudtema: Miljö- & hållbarhetspåståenden i din marknadsföring.

 • Praxisuppdatering och regelverket
 • Att säkerställa hållbarhetskommunikationen
 • 73 procent av landets annonsörer anser att det är viktigt att anpassa sin marknadskommunikation efter ett miljötänk
 • Långsiktiga hållbarhetsarbetet och compliance relativt företagets marknadsföringspolicy
 • Ökat tillsynsarbete

 

Möte 4 - Tisdag den 21 april 2020

Huvudtema: Ej fastställt. Planeras i samråd med nätverksdeltagarna

 

 

Syfte

Nätverkets syfte är att främja deltagarnas förståelse för hur marknadsföringsrätten står inför en föränderlig tid och hur dessa förändringar kommer att påverka marknadens aktörer inom olika områden.

Avsikten är alltså att stärka deltagarnas kunskap om det marknadsföringsrättsliga och dess betydelse i kommersiella sammanhang genom att redogöra för både möjligheter och risker. Nätverket är ett forum där vi på både akademisk och praktisk nivå diskuterar aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxlar erfarenheter och kunskaper på området.

Vi genomför fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Är du advokat betyder det att du samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste marknadsföringsmässiga frågorna och frågeställningar rörande nya prövningsinstanser och konsekvenserna av detta.

 

Advokater, Bolagsjurister, Kommunikationschefer, Marknadschefer, Directors of Communications & Media Relations, Marketing & Communications Directors och heads of Communications & Marketing, Marketing, Marketing Communication, Global Marketing, Marketing & Business Development samt Reklamchefer och reklamutformare.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Antagning sker huvudsakligen i början av året men också under året i mån av plats. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra deltagarna i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

 

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

 

Dag 1

Tisdag den 10 september 2019

13:00 - 17:30

 

Dag 2

Onsdag den 13 november 2019

13:00 - 17:30

 

Dag 3

Onsdag den 12 februari 2020

13:00 - 17:30

 

Dag 4

Tisdag den 21 april 2020

13:00 - 17:30

 

PRIS EX MOMS

22 950