NÄTVERK I BOLAGSRÄTT


Ledare

 

  • Daniel Stattin, Professor, Uppsala Universitet

  • Filippa Exelin, Associate, White & Case Advokat AB

 

Innehåll

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna aktörer, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på en hög akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer även externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen, men även deltagare i nätverket kommer att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen, teman och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

I nätverket finner du ett akademiskt forum med många starka akademiska profiler, vilka kan bidra med mångårig erfarenhet till meningsfulla diskussioner avseende såväl övergripande frågor som detaljer i samband med bolagsrätt. Bidraget från relevanta externa föredragshållare borgar för nya spännande infallsvinklar och diskussionsaspekter. Du kommer i övrigt uppleva att det finns gott om plats i programmet för att adressera deltagarnas yrkesmässiga utmaningar och frågor på ett mer informellt plan.

 

 Möte 1: Torsdag den 21 februari 2019

Huvudtema: Bolagsordning och aktieägaravtal & Kapitalbrist - ansvar och metoder

Föreläsare: Daniel Stattin, Professor, Uppsala Universitet

 

Möte 2: Torsdag den 16 maj 2019

Huvudtema: Joint ventures & Emissioner 

Föreläsare: Carl Svernlöv, Advokat och delägare i Advokatfirman Baker & McKenzie samt Adjungerad professor i Uppsala & Daniel Stattin, Professor, Uppsala Universitet

 

Möte 3: Torsdag den 19 september 2019

Huvudtema:

  • Minoritetens rätt till information
  • Särskild granskning och minoritetsrevisor
  • Rättshandlingar
  • Familjerättsliga aspekter av aktieägaravtal

Föreläsare: Ola Åhman, Advokat och delägare, Roschier & Daniel Stattin, Professor, Uppsala Universitet samt Advokat Caroline Elander Knip, Elander Advokatbyrå

 

Möte 4: Torsdag den 7 november 2019

Huvudtema: Riskkapitalinvestering - nya ägare & Informationshantering, tystnadsplikt och sekretess.

Föreläsare: Mikael Moreira, Advokat och delägare, DLA Piper Sweden & Daniel Stattin, Professor, Uppsala Universitet

 

 

Syfte

Syftet med nätverket är att skapa ett forum, där man på en hög akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar, vad gäller bolagsrätt. Ett annat syfte är att utväxla erfarenheter, utveckla nya kunskaper på området och generellt skapa en kontakt mellan aktörer som regelbundet arbetar med bolagsrätt.

Det kommer hållas fyra effektiva och målinriktade nätverksmöten per år som pågår 4,5 timmars per tillfälle. Varje nätverksmöte omfattar 5 lektioner vilket resulterar i totalt 20 lektioner under året. Om du är advokat, betyder detta att du samtidigt infriar Advokatsamfundets krav om 18 timmars obligatorisk utbildning per år genom att delta i nätverket.

 

Målgrupp

Nätverket riktar sig till bl.a. advokater, bolagsjurister, revisorer, medarbetare hos myndigheter och domare som har ansvar för områden som berör bolagsrätt.

Antalet platser i nätverket är begränsat. Det finns möjlighet att bli antagen till nätverket när det finns lediga platser, antingen i början av eller under året. Platsen i nätverket är personlig, för att just du som deltagare skall kunna ta del av den unika sammansättning av erfarenheter, som skapas tillsammans med de andra i nätverket.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får sig tilldelad en mapp med relevant material.

Lektioner

20

 

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Dag 1

Torsdag den 21 februari 2019
13:00 - 17:30

 

Dag 2

Torsdag den 16 maj 2019
13:00 - 17:30

 

Dag 3

Torsdag den 19 september 2019
13:00 - 17:30

 

Dag 4

Torsdag den 7 november 2019
13:00 - 17:30

 

PRIS EX MOMS

20 950