NÄTVERK I BANK & FINANSRÄTT SAMT FINANSIELL REGLERING


Ledare

  • Björn Wendleby, Advokat och partner, Harvest Advokatbyrå.


Innehåll

Den verksamhet som bedrivs inom den finansiella sektorn är i ständig förändring och föremål för en omfattande reglering. Rättsområdets dynamik, komplexitet, internationella påverkan och stora praktiska betydelse, ställer allt större krav på de aktörer som agerar rådgivare åt de finansiella instituten och andra aktörer som behöver assistans med finansieringsfrågor.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets duktigaste och mest erfarna experter inom bank- och finansrätt och finansiell reglering, som behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

 

Återstående möte på innevarande säsong:

Onsdag 4 november 2020

Huvudtema: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt annan brottslighet – aktuella frågor.

 

Möte 1 - Onsdag 3 februari 2021

Huvudtema: Kreditsektorn – ökad tillsyn och fokusområden just nu, erfarenhetsutbyte

 

Möte 2 - Tisdag 13 april 2021

Huvudtema: Hållbara finanser –  EU:s Handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, erfarenhetsutbyte avseende implementeringsarbetet

 

Möte 3 – Onsdag 1 september 2021

Huvudtema: Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism samt annan brottslighet – aktuella frågor.

 

Möte 4 - Tisdag 9 november 2021

Huvudtema: Bestäms senare efter input från nätverksdeltagarna

 

 

Syfte

Syftet med nätverket i bank- och finansrätt samt finansiell reglering är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling för personer som genom sina yrkesroller kommer i kontakt med nämnda områden.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

 

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är befattningshavare som vill hålla sig uppdaterade med de senaste bank- och finansrättsliga frågorna och frågeställningar rörande finansiell reglering.

Ledande befattningshavare såsom heads of Asset Management, Financial Services, Treasury, Group Treasury, High Yield, High yield bond sales, Corporate Finance, Financial Control, Credit Sales, Capital Markets, DCM eller Corporate Compliance i företag på finansmarknaden. Jurister på banker, försäkringsbolag värdepappersbolag och andra finansiella företag. Jurister inom statlig och kommunal förvaltning, Revisorer (både intern- och externrevisor), Rådgivare, Advokater och andra konsulter inom banking-, corporate finance, compliance eller skatt samt Bolagsjurister, Domstolsjurister och Informatörer.

 

Material

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation

 

Håll mig uppdaterad

Är du nyfiken och önskar att veta mer?

Håll mig uppdaterad

Lektioner

20

 

7A Strandvägen

Strandvägen 7, 114 56  Stockholm

 

Återstående möte på innevarande säsong:

Onsdag 4 november 2020

 

Dag 1

Onsdag 3 februari 2021

13.00-17.30

 

Dag 2

Tisdag 13 april 2021

13.00-17.30

 

Dag 3

Onsdag 1 september 2021

13.00-17.30

 

Dag 4

Tisdag 9 november 2021

13.00-17.30

 

PRIS EX MOMS

22 950