JUC nätverk

JUC är marknadsledande inom nätverk där utgångspunkten är juridiken men huvudfokus ligger på affären, transaktionen eller det praktiska angreppssättet. Här är du garanterad en hög teknisk nivå och fantastiska nätverksmöjligheter med ytterst kvalificerade personer.

Under nätverksträffarna går föreläsare och föredragshållare i nära dialog med nätverksdeltagarna om de problemställningar som deltagarna konfronteras med i sitt arbete. Syftet är att nätverket i betydligt högre grad än traditionell undervisning ska vara ett forum där deltagarna träffas med andra aktörer med intresse för och kunskap inom området, utbyter erfarenheter och får sparring relativt professionella utmaningar av olika slag där juridiken ofta är nödvändig men sällan har huvudrollen.

Professionell sparring och personliga relationer är ovärderliga tillgångar att ha med sig i yrkeslivet. Nätverksträffarna planeras av experter som kommer med intressanta och givande föreläsningar inom ditt område. Tillsammans med nätverksledaren kan deltagarna dessutom planera för att anlita spännande externa föreläsare med aktuella ämnen. Du har som deltagare alltså möjlighet att påverka innehållet i nätverksträffarna – för att därmed kunna bidra med och diskutera särskilda topics.

 • "Det är väldigt bra att man själv kan påverka de ämnen som ska dryftas och diskuteras"
  BENTE STAMP, NORDEA EJENDOMME
 • "När jag har problem är det skönt att jag kan få sparring och input från likasinnade."
  OLE ESKE BRUUN, BECH-BRUUN
 • "Jag håller mig uppdaterad på mitt område och får input på de problemställningar jag stöter på i mitt dagliga arbete."
  MORTEN WARBERG, NORWEGIAN PROPERTY
 •  Negotiation Skills Workshop – A program taught by Senior Fellow Robert Bordone of Harvard Law School
 • CERTIFICATION FOR INFORMATION AND DATA PRIVACY RESPONSIBLE (CIPM)
 • CERTIFICATION FOR SPECIALISTS IN DATA AND INFORMATION PRIVACY (CIPP/E)
 • Common Traps to Avoid in Negotiation (Free webinar for JUC customers)
 • Kvinnonätverket sustainability & risk
 • NÄTVERK I ARBETSRÄTT - HR
 • NÄTVERK I ARBETSRÄTT - JURISTER
 • NÄTVERK I BANK & FINANS SAMT FINANSIELL REGLERING
 • NÄTVERK I BOLAGSRÄTT
 • NÄTVERK I CYBERSÄKERHET
 • NÄTVERK I EKONOMISK KRIMINALITET
 • NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT
 • NÄTVERK I ENTREPRENAD & FASTIGHETSRÄTT, GBG
 • NÄTVERK I EU KONKURRENSRÄTT
 • NÄTVERK I FAMILJERÄTT
 • Nätverk i Fastighets-M&A
 • NÄTVERK I INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGSLEVERANSER
 • NÄTVERK I INFRASTRUKTUR & ANLÄGGNING
 • NÄTVERK I INSOLVENS & REKONSTRUKTION
 • NÄTVERK I IPR
 • Nätverk i IT & Digitalisering
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL AVTALSRÄTT
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL HYRESRÄTT, Göteborg
 • NÄTVERK I KOMMERSIELL TVISTLÖSNING
 • NÄTVERK I M&A
 • NÄTVERK I OFFENTLIG UPPHANDLING
 • NÄTVERK I OFFENTLIG UPPHANDLING, GÖTEBORG
 • NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSSKYDD
 • NÄTVERK I PERSONUPPGIFTS- & INTEGRITETSSKYDD, GÖTEBORG
 • Nätverk i Praktisk Compliance
 • Nätverk i Praktisk miljörätt
 • NÄTVERK I SKADESTÅND & FÖRSÄKRINGSRÄTT
 • NÄTVERK I SKATTERÄTT
 • NÄTVERK I STRAFFRÄTT
 • NÄTVERK I TREASURY MANAGEMENT
 • NÄTVERK I UPPFINNINGAR & PATENTRÄTT