Vinn flera mål - Del 1


– Hur du presenterar, påverkar och övertygar på bästa sätt under en huvudförhandling 


Innehåll

I denna introduktionskurs går vi övergripande igenom de olika delarna av en huvudförhandling och vad du som advokat ska tänka på och kan göra för få domstolens ledamöter att se på målet utifrån ditt perspektiv och dela din slutsats.

Mer specifikt handlar det om hur du framställer dig själv och din klient samt om hur du presenterar själva målet.

Vi kommer att gå igenom huvudförhandlingens olika delar, från att du kliver in i rättssalen till dess att du lämnar den, och vad du specifikt ska tänka på i varje del. Du kommer att få konkreta tips om retoriska grepp, ditt och andras kroppsspråk, hur du gör dina sakframställningar och slutanföranden slagkraftiga och intressanta, om vad du ska tänka på vid förhör och motförhör, hur du förbereder din klient mm. Den röda tråden under dagen är att du ska få lära dig att öka förutsättningarna till att få domstolens ledamöter att tycka som du. Att du helt enkelt blir bättre på att påverka och övertyga.

 

Nyttan med kursen
Efter att ha gått den här kursen kommer du att ha bättre förutsättningar för att nå framgång i dina mål. Du kommer att bli en bättre rättegångsadvokat.
 

På kursen får du

  • Flera verktyg till hur du kan påverka rättssalens olika aktörer
  • En djupare insikt till varför din presentation av dig själv, din klient och ditt mål får betydelse för hur ditt budskap tas emot
  • Konkreta tips på hur du kan påverka utan att det märks att du försöker att påverka
  • Hur du använder tekniska hjälpmedel eller annan rekvisita i dina presentationer
     

Målgrupp

Denna kurs inriktar sig i första hand till nyblivna advokater men även etablerade advokater kommer att ha glädje av det som gås igenom under dagen. Kursen tar sitt avstamp i brottmålsprocessen men är lika relevant för processadvokater inom tvistemål eller annan humanjuridik. Kursen kommer att göra dig bättre på att påverka dem som lyssnar på dig i rättssalen.
 

Denna kurs, del 1, är en introduktionskurs där vi på ett mer övergripande plan går igenom hela huvudförhandlingen. I kursen med samma namn, med tillägget del 2, går vi mer in på djupet i några av de olika presentationsmodeller och presentationstekniker som nämns i del 1.
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 26 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course