Uppdateringar på CSR


- Nya regler och strategisk praxis


Innehåll

CSR har blivit en viktig del av företagets narrativ och de företag som tar ledningen får också ett affärsmässigt försprång.

Det finns fler och fler begrepp och mer lagstiftning på området som har eller kommer att påverka svenska företags CSR-rapportering. Både EU:s non-Financial Reporting Directive, UN Guiding Principles on Business and Human Rights börjar få betydande överlappningar i deras krav på företagen, utöver de frivilliga standarder som UN Global Compact, som inte är lagstadgade men som har en väsentlig överlappning med ny EU-lagstiftning på området.

Kursen inleds med en relevant överblick på så kallad ”hard law” och ”soft law” på området och sätter detta i relation till den strategi företaget redan har eller står inför att behöva utveckla inom den kommande tiden.
 

Ämnen på kursen kan bland annat vara:

  • Överblick över lagar och hållbarhetsbegrepp
  • Nya Human Rights Due Diligence lagstiftning: Vad ska verksamheter nu vara uppmärksamma på?
  • Vilken utveckling finns det inom det implementerade EU:s Non-financial Reporting Directive (NFRD) och det nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som är det senast föreslagna direktivet och hur påverkar det svensk och internationell praxis?
  • Hur skapar du en överblick över vad företaget redan gör och vad som är nödvändigt att göra för att följa lagstiftningen – det praktiska genomförandet och kommunikation
     

Nyttan med kursen

På denna kurs får du en överblick över gällande och ny lagstiftning och standarder inom Sustainability & Corporate Social Responsibility i internationell kontext.

Du får verktyg för att bättre kunna hantera arbetet med praktisk implementering i företag och organisationer.

Det kommer löpande ny lagstiftning och ämnena på kursen kan komma att bli uppdaterade för att kursen ska vara så aktuell som möjligt. 
 

Du får bland annat:

  • Kunskap för att rådgiva eller själv arbeta med implementering av lagstiftning i organisationens vardag
  • Djupare insikt i bedömningen av vilka områden som är särskilt utmanande och relevanta att fokusera på redan idag
  • Praktiska verktyg för att navigera i CSR och hållbarhetslagstiftningarna i framtiden

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till CSR-ansvariga, bolagsjurister och andra som kommer i kontakt med eller har intresse för CSR i praktiken. Kursen är särskilt aktuell för dig som vill skaffa sig en övergripande bild över hela området.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Kursen hålls på engelska och svenska.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 30 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course