Skada till följd av trafik


– kvalificering av ersättningsgilla skador, avgränsningar och beräkning av ersättning

 

Bakgrund

Trafikförsäkringen är en av de ersättningsmässigt mest heltäckande försäkringarna som finns i Sverige. Ansvaret är i stora delar strikt och ersättningen bygger på skadeståndsrättslig grund. 

Det finns således stora fördelar i att en skada handläggs inom trafikförsäkringen jämfört med andra försäkringar. På senare tid har rekvisiten för vad som ska anses utgöra skada till följd av trafik prövats av Högsta domstolen. 


Innehåll

Kursen ger en genomgång av vilka skador som kan anses följa av trafik, hur avgränsningen görs och vilken ersättning som kan följa av att en skada är att betrakta som uppkommen i trafik.  

På kursen får du en djupare insikt i hur begreppet skada till följd av trafik definieras, kunskap om aktuell lagreglering och praxis, vilken ersättning som kan lämnas ur trafikförsäkringen och hur denna beräknas.  


Ämnen på kursen inkluderar:

  • genomgång av grunderna för trafikförsäkringen  
  • vad som kan anses utgöra skada till följd av trafik  
  • gällande lagstiftning 
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • hur beräkning av dessa görs 
  • beviskrav 

 

Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor och som önskar fördjupade kunskaper inom trafikförsäkringen och skadebegreppet till följd av trafik, såsom advokater, jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

3

 

Datum

Tisdag 22 november 2022

Kl 09:00 - 13:00

Vi erbjuder frukost och lunch


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course