Retorik- och talarträning för advokater och andra jurister


Bakgrund

Process, tvist, undervisning, pitch eller vilken talarsituation som än gäller handlar i grunden om samma sak: att tala och berätta så att mottagaren triggas, attraheras och stimuleras till lyssning, oberoende av ämne och oavsett om sammanhanget är fysiskt eller digitalt. Forskning, från bl.a. Harvard University, visar att det alltid är oerhört mycket mer än innehållet i sig som påverkar hur ett budskap uppfattas och tas emot. Vad vi säger är viktigt – HUR kan avgöra genomslaget. 

Nyttan med kursen

På en marknad där skillnaden mellan de tjänster som erbjuds ofta är försumbara för klienten är god muntlig kommunikation ett enastående konkurrensmedel. 

 

På kursen får du 

  • verktyg för ännu vassare muntlig kommunikation i olika typer av skarpa lägen med syfte att uppnå högsta möjliga mentala närvaro hos mottagaren. 
  • insikter och verktyg för vad som påverkar och hur. 
  • retoriska verktyg rörande upplägg, disposition, dramaturgi med syfte att uppnå högsta möjliga intresse och förväntan hos mottagaren.  
  • verktyg för att övertyga och inge förtroende 

 

Dagsprogram 

FÖRMIDDAG 

1. Inledning. Rösten-vårt viktigaste verktyg. Utforskning av artikulation, resonans, röstlig variation, röstläge m.m. Undertecknad förklarar syfte, användning, nytta m.m. Medicinska rön. 

2. Vad innebär det att övertyga? Om att bygga trovärdighet. Retorisk vägledning. 

3. Anföranden med och utan manus (ingen förberedelse krävs). Genom föreläsning samt i interaktion med deltagarna introduceras succesivt en ”talarmanual” för det skarpa läget, d v s ett grundläggande ramverk, en ledstång, som utgör fundamentet för ett levande sätt att tala, berätta och inge förtroende (även i det digitala sammanhanget). 

4. Sammanfattning, diskussion och utvärdering av de huvudmoment som tillsammans utgör "manualen". 

EFTERMIDDAG 

5. Repetition, befästande och utveckling utifrån workshop A. Ytterligare fokusering på tilltal och berättande. 

6. Vi utgår från för deltagarna aktuella/typiska anföranden, plädering, förhandling, etc. inspirerat av rättegångsspel, pitch och liknande. Varje deltagare förbereder ett avsnitt på ca 10 min. Ständig feedback från utbildaren (och gruppen).  

7. Ytterligare retorisk vägledning: Vi talar mötesarkitektur där ledorden är formulera, förpacka och förmedla med målet att uppnå största möjliga tydlighet samt ”intressantare” berättelser. 

 
Målgrupp

Advokater och andra jurister 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 5 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course