Regelverket för fondförvaltare


– en genomgång av etablerings- och tillsynsfrågor m.m. 

 

Utbyte

Under kursen får deltagarna kunskap om de mest centrala regelverken för kapitalförvaltare och de olika typer av fonder som förvaltas. Vidare berörs även kommersiella frågeställningar som kapitalförvaltare ställs inför exempelvis vid etablering av en fond och val av målgrupp av investerare. 


Bakgrund 

Regelverket för fonder och fondförvaltare är omfattande och komplext och under ständig förändring. Kraven som ställs upp kan variera kraftigt, exempelvis om förvaltningen avser en fastighetsfond som endast vänder sig mot professionella investerare jämfört med situationen att en aktiefond etableras som ska erbjudas till allmänheten.  

Under denna kurs görs en genomgång av regelverket för fonder och fondförvaltare, med syftet att ge kursdeltagarna en god övergripande förståelse för regelverket samt aktuella frågeställningar och trender, exempelvis anpassningsarbetet avseende det nya hållbarhetsregelverket. 


Innehåll

På kursen får du bland annat: 

 

  • kunskap i de tillämpliga regelverken på europeisk och nationell nivå samt genomgång av centrala definitioner, 
  • kunskap i de tillståndspliktiga förutsättningarna för tillstånd avseende olika typer av fonder och förvaltare 
  • kunskap om vilka placeringsregler, informationskrav och marknadsföringsregler som gäller avseende olika typer av fonder 
  • kunskap om vilka krav på hållbarhetsinformation som uppställs, 
  • kunskap om hur Finansinspektionens bedriver sin tillsyn av olika kategorier av förvaltare, 
  • kunskap om gällande sanktionsregler 
  • djupare insikt i gränsdragningen mellan olika regelverk, och 
  • kunskap om de senaste trenderna. 

 

Målgrupp

Personer som på olika sätt arbetar med frågeställningar rörande fonder och fondförvaltning eller som annars behöver ha förståelse för regelverket, såsom styrelsemedlemmar och ledande befattningshavare i kapitalförvaltningsbolag, advokater, jurister, compliance officers, risk managers och internrevisorer.  

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 12 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

9 900

 

 

Course