Praktiska erfarenheter från den nya rekonstruktionslagen


– Fokus på de tvistiga problemområdena som hittills har identifierats 


Innehåll

En ny rekonstruktionslagstiftning trädde i kraft den 1 augusti. Arbetssättet förändrades därigenom väsentligt. I rekonstruktionslagen återfinns helt nya regler om rekonstruktionsplaner och en rad komplexa frågeställningar finns. Kursen kommer att fokusera på de praktiska erfarenheterna från den nya lagen samt de tvistiga problemområdena som hittills identifierats.

 

Nyttan med kursen

De nya förändringarna är omfattande och regelverket är komplext. Under denna kurs görs en genomgång av regelverket samt de aktuella frågeställningar som finns. Målsättningen är att kursen ska generera kunskaper och insikter av stor betydelse i den dagliga verksamheten för den praktiserande insolvensjuristen och de jurister som företräder fordringsägare. 

 

På kursen får du….
 

  • Kunskap att rättsligt hantera de utmaningar du står inför rörande rekonstruktioner i allmänhet och rekonstruktionsplaner och planförhandling i synnerhet
  • Djupare insikt i den nya rekonstruktionslagstiftningen
  • En förståelse för framförallt rekonstruktionsplanen och antagandet/fastställandet av denna
  • Verktyg att hantera nödvändiga åtgärder under en rekonstruktion
  • Överblick över praktiska frågor och potentiella tvistefrågor
  • Uppdatering av gällande rätt 
     

Målgrupp

Primärt: Insolvensjurister; konkursförvaltare, rekonstruktörer

Sekundär målgrupp: Personer som på olika sätt kommer i kontakt med företag som får ekonomiska problem eller har klienter som kommer i kontakt med dessa, typiskt sett praktiserande  affärsjurister, kreditgivare, anställda vid domstolar.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 9 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course