Praktisk börsrätt


– Få en 360-graders översikt över lagar och regler


Innehåll

Det är inte lätt att som ledningsmedlem eller anställd i ett börsbolag att göra rätt även om man vill det. Den stora mängden regler och utvecklingen av praxis gör det svårt att följa och säkerställa att reglerna efterlevs. I kursen får du en övergripande genomgång av börsrättens viktigaste delar. Det blir en grundlig genomgång av begreppet ”insiderinformation” och du blir uppdaterad om vikten av den senaste praxisen, senaste trenderna och kommande börsreglering. Efter denna kurs kommer du att vara rustad att arbeta med grundläggande börsrättsliga frågor. 
 

Kursen innefattar följande delar:

 

1. Introduktion till värdepappersmarknaden.

De svenska marknadsplatserna och institutionerna. Huvuddragen i regelverken för noterade bolag och den svenska självregleringen.

 

2. Noteringskrav på reglerad marknad (börs) och handelsplattform

Fokus på noteringskrav för handel på Nasdaq Stockholm och Nasdaq First North. Kort om noteringskraven på NGM Nordic SME och Spotlight Stock Market.

 

3. Svensk kod för bolagsstyrning

Kodens bakgrund, syfte och regler.

 

4.Informationsregler för noterade bolag

Informationsreglernas grundläggande tankegång och innehåll. Marknadsmissbruksförordningens (MAR) regler om informationsplikt och Nasdaqs kompletterande regler gällande aktiemarknadsinformation.

Informationsreglernas grundläggande tankegång, vad är insiderinformation, regulatorisk information, offentliggörande av insiderinformation och regulatorisk information, uppskjutet offentliggörande av insiderinformation, krav på bolagets webbplats, informationspolicy samt påföljder vid regelbrott.

 

5. Marknadsmissbruksregler (insiderbrott och olika typer av marknadsmanipulation), insynsrapportering, upprättande av insynsförteckning och insiderförteckning (loggbok) samt regler om handelsförbud för personer i ledande ställning 

Regler och formalia för den enskilde styrelseledamoten och bolaget vad avser insiderinformation och handel i bolagets finansiella instrument samt rapportering till Finansinspektionen.

 

Målgrupp

Kursen i praktisk börsjuridik riktar sig till praktiker, advokater, jurister och andra som till vardags arbetar med aktiemarknadsrätt – till exempel i börsbolag, på bank och som rådgivare.  

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Fredag 25 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

9 900

 

 

Course