Patientskador och orsakssamband inom personskaderätten


Bakgrund

Patientskador har på senare tid ökat i omfattning. Bedömningen av vad som är en ersättningsgill patientskada är komplex och görs i flera steg och ska även bedömas utifrån föreliggande grundsjukdom, något som kan komplicera bedömningen ytterligare.  


Innehåll

Kursen ger en grundläggande genomgång av hur lagstiftning och praxis ser ut inom patientskaderättens område och hur den används i praktiken.  Du får en djupare insikt i patientskaderätten och hur du tillämpar regelverket och praxis i den dagliga hanteringen. 
 

Ämnen på kursen inkluderar:

  • lagstiftning 
  • aktuell praxis  
  • vilka möjliga ersättningsslag som föreligger  
  • frågor om orsakssamband  
  • bevisbörda och beviskrav  
  • hur prövning görs i Patientskadenämnden 


Målgrupp

Kursen lämpar sig för alla som arbetar med personskadersättsliga frågor rörande patientförsäkringen och som önskar en fördjupning inom området såsom advokater, jurister och skadehandläggare. 

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 26 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course