Nya LAS


– Den nya anställningsskyddslagstiftningen


Innehåll

Nya regler i lagen om anställningsskydd, LAS, förväntas träda i kraft den 1 juli 2022. Förändringarna är en följd av januariöverenskommelsen från 2019 och den statliga utredning som därefter presenterats och de utredningen efterkommande omfattande förhandlingarna mellan arbetsmarknadens parter. Detta är den största lagreformen på arbetsmarknaden i modern tid och innebär - så som diskussionerna förs i skrivande stund - bland annat ett förändrat regelverk vid uppsägningar; bland annat är det tänkt att det ska bli lättare för arbetsgivare att säga upp den som missköter sig och ett miljardpaket avsätts till stöd för omställning på arbetsmarknaden och vuxenstudier. Turordningsreglerna undergår även de vissa förändringar. 

Det förväntas att regeringen under våren kommer med en proposition med i huvudsak det innehåll som arbetsmarknadens parter kan komma överens om och att lagen därefter ska antagas av riksdagen och träda i kraft under sommaren eller hösten.

Kursinnehållet uppdateras därför ända fram till dess den hålls, så du är säker på att få ta del av alla nyheter. Om lagändringarna inte är klara vid tidpunkten för denna kurs kommer kursen att flyttas till ett senare datum.

 

Kursen behandlar både nya regler och oförändrade regler kring anställningsskyddet, bland annat:

 • Det nya regelverket kring anställningsskydd, omställnings- och kompetensstöd
 • Anställningens ingående
 • Anställda som undantas från LAS
 • Anställningsformer – tillåtlighet, begränsningar, fördelar/nackdelar med olika anställningsformer
 • Uppsägning: saklig grund kontra det nya begreppet sakliga skäl
 • Omplaceringsskyldighet, arbetsbrist kontra personliga skäl.
 • Förhandlings- och överläggningsskyldighet. Betydelsen av varningar.
 • Formalia. Vad gäller under uppsägningstiden? Går det att säga upp pga sjukdom? 
 • Turordningsreglerna i LAS - nyheter. Lagen om anställningsfrämjande åtgärder. Företrädesrätt till återanställning
 • Avskedande: laga grund, rättsverkningar, överläggningsskyldighet, formalia.
 • Tvister om ogiltighet av uppsägning eller avskedande:  vad gäller framgent under tvistens pågående?

 

Målgrupp

Advokater, ombudsmän, HR-personer, företagsledare och andra som arbetar med LAS i vardagen och vill kunna arbeta effektivt med nyheterna i  lagen.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

12

 

POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


Dag 1

Tisdag 22 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


Dag 2

Onsdag 23 november 2022

Kl 09:30 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


PRIS EX MOMS

17 800

 

 

Course