MBL och tips vid arbetsrättsliga förhandlingar


– Vilka krav ställs på arbetsgivaren?


Innehåll

Under kursen går vi igenom delar av medbestämmandelagen, med fokus på regleringen av förhandlingsrätt och förhandlingsskyldighet. Kursen behandlar också föreningsfrihet och vad som gäller inför och vid förhandling. Vidare avhandlas MBL:s förhandlingsordning och vilka konsekvenserna kan bli om arbetsgivaren inte fullgör sina skyldigheter enligt lagstiftningen. Under kursdagen går vi också in på vad som utgör ett kollektivavtal och i vilka situationer arbetstagarparten kan använda sig av tolkningsföreträde.

Kursen ger grundläggande kunskaper om MBL och förhållandet mellan arbetsmarknadens parter.

 

Nyttan med kursen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om de krav som genom MBL ställs på framförallt arbetsgivaren. Vidare avhandlas avgörande rättsfall som tydliggör vilka regler parterna har att förhålla sig till och konsekvenser av att bryta mot dessa. Mot slutet av kursdagen går vi in på vad som är bra att tänka på vid en förhandlingssituation.

 

På kursen får du kunskaper om:

 

  • Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt
  • Intressetvister och rättstvister och skillnaden dem emellan
  • Kollektivavtalsförhandlingar
  • MBL:s förhandlingsordning
  • Fackliga tolkningsföreträden
  • Skadeståndsregleringen i MBL
     

Målgrupp

Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister samt personalchefer, HR-specialister/handläggare och chefer med personalansvar. Även företrädare för arbetstagarorganisationer har behållning av kursen. 
 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 16 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course