Lagen om vård av unga


– en genomgång från start till mål

 

Innehåll

Att företräda barn och föräldrar som blivit föremål för tvångsomhändertagande med stöd av LVU, ställer höga krav på det offentliga biträdets kompetens.

Kursen är inriktad på den praktiska handläggningen av LVU-processen med genomgång av lagstiftning, praxis och handfasta tips om hur du bör agera både som biträde och särskild företrädare under hela processen och rättegången.     


Ämnen inkluderar: 

  • Genomgång av rättsfall och lagstiftning  
  • Praktiska tips om hur du förhåller dig till de olika parterna samt vad du behöver tänka på för att processa väl.   
  • Erfarenhetsutbyte och diskussion om lagstiftningen  
  • Kursen kombinerar teori, praktik och konkreta rättsfall, och stor vikt läggs vid utbyte av erfarenheter mellan deltagarna och föreläsaren.  
  • Utöver LVU kommer frågor kring delegationsordning, flyttningsförbud, umgängesbegräsningar gås i genom och diskuteras.  

 

Målgrupp

Advokater, biträdande jurister samt socionomer  

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 19 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course