Kommunala marktransaktioner


– Få nödvändiga kunskaper inför förhandlingar om köp från eller försäljningar till kommuner


Innehåll

Kommunerna är störst av alla på markförsäljning och har också uppgiften att köpa in markreserver. Kommunernas roll är komplicerad. Köpen och försäljningarna följer civilrätten, men påverkas också starkt av att kommuner är myndigheter. Dessutom är många transaktioner ett led i detaljplanearbete och annan exploatering.

Kursen reder ut begreppen och visar hur juridiskt starka avtal ska utformas.

Punkter på kursen är:
 

 • Optioner, markanvisningar och bristande bundenhet
 • När blir köpet bindande?
 • Styrning genom viten och tilläggsköpeskillingar
 • Speciella regler för kommuners felansvar
 • När LOU är tillämplig på kommunala marktransaktioner
 • Kommunala särkrav vid försäljning
 • Offentlighet och sekretess
 • Exploateringsavtal, detaljplaner och byggrätter
 • Tvångsförvärv
 • Kommuner och jordförvärvslagen
 • Tomträtt och arrenden som alternativ

 

Nyttan med kursen 

På kursen får du nödvändiga kunskaper inför förhandlingar om köp från eller försäljningar till kommuner. Grundläggande är att de rättskällor som är bekanta i branschen tas upp på kursen:

 • Relevant lagstiftning presenteras
 • Betydelsefulla och ofta åberopade rättsfall gås igenom
 • Exempel på fastighetsavtal analyseras 
   

Målgrupp

Kursen är tänkt att vara till nytta för dem som förhandlar med kommuner om köp eller annan åtkomst till mark, alltså ansvariga på bygg- och fastighetsbolag, liksom advokater, andra jurister och konsulter. Kursen är värdefull även för dem som arbetar med fastigheter på kommuner.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 16 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course