Kommersiella tvister


– Praktiska överväganden inför och under kommersiella tvister


Innehåll

Kursen ger konkret vägledning för den som har anledning att överväga lämplig tvistlösningsform för eller står inför en tvist under ett svenskt eller internationellt kommersiellt rättsförhållande.

 

Nyttan med kursen

Kursen innehåller en övergripande genomgång av olika tvistlösningsalternativ, med särskilt fokus på domstols- och skiljeförfaranden. För- och nackdelar med olika former av tvistlösning kommer att behandlas, inklusive faktorer som bör beaktas särskilt vid ingående av avtal med utländska motparter. Därutöver kommer kursen att ta upp praktiska aspekter av flera frågeställningar som ofta aktualiseras under kommersiella tvister som lagval, behörighetsfrågor, mellandomsprövning, säkerhetsåtgärder, preklusion av nya yrkanden och nytt processmaterial samt erkännande och verkställighet av olika avgöranden.

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till praktiserande affärsjurister (t.ex. bolagsjurister, advokater och biträdande jurister samt processjurister) som regelbundet ingår avtal om och/eller driver kommersiella tvister.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 9 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course