Grundläggande kurs i tullrätt


– Lär dig att kunna identifiera tullrättsliga typsituationer och risker


Innehåll

Den här kursen handlar om rättsområdet tullrätt som reglerar tullar och varuhandel. Som en indirekt skatt belastar den i slutändan oss alla som konsumenter och påverkar våra förhållningssätt som anställda i företag och myndigheter.

Kursen kommer att beröra de centrala delarna av tullrätten så som varuklassificering, tullvärde, ursprung, tulltillstånd och även vanliga tullrättsliga måltyper.

Tullrätten är ett gigantiskt område som kan omfatta en livsgärning. Kursledarnas uppfattning är därför att denna kurs genom att vara en grundkurs kommer att ge en bra grund för fortsatt lärande alternativt goda grunder att identifiera tullrättsliga aspekter i arbetet.

 

Nyttan med kursen

Sverige är inte bara ett exportberoende land, i nästan lika hög utsträckning är vi ett importberoende land. Vi är med andra ord ett handelsberoende land och det är tullrätten som reglerar de gällande bestämmelserna i vår handel. Det innebär att tullrätten spänner över alltifrån handelspolitiken, tillverkningsindustrin, nästintill all vår konsumtion och även påverkar våra köpvanor.

För att du ska få en uppfattning om tullrättens omfattning är kanske det mest målande exemplet att allt du ser runtomkring dig, alla saker och alla varor har en tullrättslig varukod och någon måste fastställa, tolka och tillämpa dessa.

Den här kursen är därför viktig för alla som hanterar handelsrelaterade frågor och den största nyttan med kursen är att du efter kursen kommer att kunna identifiera tullrättsliga typsituationer och risker. På så vis kan du vara delaktig i att bygga fördelaktiga ekonomiska upplägg och undvika kostsamma misstag.
 

På kursen får du….
 

  • En överblick över tullrättens omfattning
  • Insikter i varför tullrätt är viktigt och vilka de vanligaste tullrättsliga riskerna är
  • Viktiga verktyg för att hantera risker och typsituationer
  • Övergripande förståelse för hur tullrättsliga processer går till

 

Målgrupp

Detta är en grundkurs som riktar sig till alla som hanterar juridik, inköp, affärsupplägg, logistik, leverans- och värdekedjor så som controllers, tullansvariga, bolagsjurister, logistiker, affärsområdesansvariga, konsulter inom internationell handel och andra ledande befattningshavare. Kursen riktar sig därför kort och gott till alla – oaktat yrkeskategori – som på något sätt jobbar med handel.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Tisdag 1 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course