Förvaltningsrätt


– Från ansökan till överprövning 


Innehåll

Kursen ger en översikt över förvaltningsrätten, med fokus på den allmänna förvaltningsrättsliga regleringen i förvaltningslagen (FL), men med referenser även till förfaranderegler i speciallagstiftningen. Det innebär en analys av frågor om beslut, partsställning/berättigat intresse, handläggning, kommunikation, rätten att lämna synpunkter på pågående ärenden och rätten till beslutsmotivering.

 

Nyttan med kursen

Kursen ger en systematisk översikt över de centrala delarna i förvaltningsförfarandet, vilket är väsentligt oavsett om man sysslar med näringsrätt, kapitalmarknadsrätt, socialförsäkringar, migration eller socialrätt, eftersom förvaltningsrätten på ett eller annat sätt påverkar nästan alla verksamheter idag.

På kursen får du en översikt över förvaltningsförfarandet, och centrala moment i det, med fokus på den ”nya” förvaltningslag som trädde i kraft 2018. Kursen fokuserar på en genomgång av rättsläget generellt vad gäller de vanligast förekommande förvaltnings­rättsliga frågeställningarna. Kursen behandlar centrala frågor från att ett ärende initieras till dess ett beslut är fattat och frågor om överklagande uppkommer. Utgångspunkten är den enskildes perspektiv, d.v.s. möjligheten att använda förvaltningsförfarandet för att främja sina intressen.
 

På kursen får du en genomgång av bl.a. följande frågor.

 • Vad är ett beslut?
 • Vem är part?
 • Vem kan klaga på beslut eller åtgärder?
 • Vilka rättigheter har den enskilde under förfarandet?
 • Hur kan den enskilde tillvarata sin rätt under förfarandet?
 • Vilka krav ställs på ett beslut?
 • Hur kan beslut ändras?
  • Överklagande
  • Ändring i annan form
 • Vilka möjligheter finns att överklaga?

 

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till jurister verksamma inom rättsområdet, t.ex. domare, advokater, bolagsjurister, föredragande, beredningsjurister, biträdande jurister, verksjurister, kommunjurister m.fl., men även till övriga verksamma inom myndighetsutövning och processföring i förvaltningsdomstol.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Tisdag 27 september 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course