Fördjupningskurs inom tolkning av försäkringsvillkor


Bakgrund

Försäkringsrätten är ett brett och omfattande rättsområde. Vidare är försäkringsbranschen en stor sektor som innefattar både offentliga och privata aktörer och som har en samhällsviktig funktion. Samhällsutvecklingen innebär följaktligen att försäkringsbranschen och försäkringsrätten är i ständig förändring.


Den svenska regleringen avseende både försäkringsavtalsrättsliga och försäkringsrörelserättsliga aspekter är omfattande och komplex. Försäkringsrisker och försäkringsavtal innefattar ofta gränsöverskridande element, vilket innebär att den svenska försäkringsrätten även exponeras för internationell påverkan. 

 

Nyttan med kursen 

Genom kursen får du bland annat:   

 • Djupare insikt i hur tolkningsprinciper avseende försäkringsvillkor förhåller sig till allmänna avtalsrättsliga tolkningsprinciper 
 • En fördjupad förståelse för tillämpningen av särskilda tolkningsprinciper avseende försäkringsvillkor 
 • Fördjupad kunskap om innebörden av svenska och internationella försäkringsrättsliga begrepp 
 • Fördjupad kunskap om tolkningsfrågor avseende särskilda försäkringstyper 
 • Fördjupad förståelse för tolkningsfrågor rörande försäkringsvillkor med internationell anknytning 
 • Fördjupad kunskap om aktuell rättspraxis avseende tolkning av försäkringsvillkor 


Innehåll

Kursen innefattar en fördjupad genomgång av tolkningsprinciper avseende försäkringsvillkor och hur dessa förhåller sig till allmänna avtalsrättsliga tolkningsprinciper. Kursen behandlar bland annat hur försäkringsavtalslagens bestämmelser inverkar vid tolkningen av villkor, innebörden av försäkringsrättsliga begrepp, tolkning avseende särskilda försäkringstyper samt tolkningsfrågor rörande försäkringar med internationell anknytning.  

Kursen innefattar även en fördjupad genomgång av aktuell rättspraxis avseende tolkning av försäkringsvillkor, samt frågeställningar avseende bevisbörda, beviskrav och skadereglering relaterade till villkorstolkning.  

Kursen innefattar även interaktiva moment och caseövningar. 

Ämnen som behandlas under kursen inkluderar:  

 • Tolkning av försäkringsvillkor i förhållande till allmänna avtalstolkningsprinciper 
 • Särskilda tolkningsfaktorer för försäkringsvillkor 
 • Försäkringsavtalslagens dispositiva och tvingande bestämmelsers inverkan vid tolkning av försäkringsvillkor   
 • Innebörden av försäkringsrättsliga begrepp 
 • Tolkningsfrågor avseende särskilda försäkringstyper 
 • Frågeställningar avseende bevisbörda och beviskrav avseende skadereglering och villkorstolkning 
 • Tolkning av internationella försäkringsvillkor och försäkringar med internationell anknytning 

 

Målgrupp

Kurser riktar sig till samtliga som i sitt arbete kommer i kontakt med tolkning och tillämpning av försäkringsvillkor, så som exempelvis underwriters, försäkringsförmedlare, skadereglerare, produktutvecklare, försäkringsjurister, bolagsjurister och risk managers.  


Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Torsdag 20 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

8 900

 

 

Course