Fastighetstransaktioner i praktiken


- Få en inblick i transaktionsprocessen

Nyttan med kursen

Kursen är ämnad att ge en inblick i olika delmoment i transaktionsprocessen kopplad till överlåtelser av kommersiella fastigheter inom olika segment/fastighetstyper och stadier från marköverlåtelser och utvecklingsprojekt till rena förvaltningsfastigheter, olika investeringsstrukturer/aktörer och hur dessas karaktär kan påverka transaktionerna. Under kursen tas typiska förhandlingspunkter, utmaningar och fallgropar upp till diskussion.
 

Som deltagare får du:

 • Kunskap om transaktionsprocessen och strukturfrågor;
 • Inblick i hur frågor som typiskt sett uppstår vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter kan hanteras;
 • En förståelse för hur man som köpare respektive säljare kan se på frågor kopplade till transaktionsavtalen och vad som ofta förhandlas och vad man normalt fokuserar på i due diligence-undersökningen;
 • Möjlighet att skapa ett nätverk och utbyta erfarenheter med andra som jobbar med denna typ av frågor.
   

Innehåll

I takt med den ökade transaktionsvolymen och den professionalisering som skett av rutinerna för att hantera detta i praktiken ställs högre krav på både rådgivare och interna resurser hos inblandade aktörer. Kursen är därför relevant för alla aktörer som är involverade i köp och försäljning av kommersiella fastigheter.

Vi går bland annat igenom följande:

 • Due diligence, köparens undersökningsplikt och säljarens informationsskyldighet
 • Strukturering
 • Rena fastighetsöverlåtelser
 • Överlåtelser genom bolag
 • Köpeskillingsmekanismen vid överlåtelser genom bolag
 • Villkoren i köpeavtalet och vad som typiskt sett förhandlas, häribland garantikatalog, ansvarsbegränsningar och särskilda åtaganden
 • Vad som karaktäriserar försäkrade transaktioner
 • Överlåtelser av fastigheter inför/under utveckling
 • Strukturer för samarbeten och saminvesteringar i fastigheter

 

Målgrupp

Kursen fastighetstransaktioner riktar sig biträdande jurister på advokatbyråer, till advokater, bolagsjurister, fastighetsmäklare och andra som är involverade i fastighetstransaktioner.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Dato

Onsdag 21 september 2022

Kl 09:30 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

8 900

 

 

Course