Familjerätt - processteknik och taktik


Innehåll

Vi går igenom domstolsprocessen steg för steg och jämför likheter och skillnader mellan olika familjerättsliga mål och ärenden som handläggs i allmän domstol.

Vad skiljer t ex ett mål om underhållsbidrag från ett mål om vårdnad/boende/umgänge? Kan man yrka kvarboenderätt i ett vårdnadsmål? Behövs det en vårdnadsutredning om det finns en BBIC-utredning? Kan man begära hur mycket som helst i underhållsbidrag? Kan man framställa nya yrkanden i hovrätten?

På kursen får du

  • En grundläggande genomgång av vilka frågor som kan tas upp inom ramen för olika mål
  • En genomgång av hur domstolsprocessen går till? Ansvarsfördelningen mellan ombud, domstol och andra aktörer t ex familjerätt. 
  • En genomgång av skillnaden mellan dispositiva mål, indispositiva mål och domstolsärenden t ex när det gäller bevisning och rättegångskostnader / rättsskydd och rättshjälp
  • En genomgång av andra aktörers ansvar och roll, t ex Familjerätt, Socialtjänst och Försäkringskassa
  • Taktiska överväganden – inledande och löpande rådgivning
  • Kursen har en praktisk inriktning med möjlighet att ställa frågor/diskutera
  • En genomgång av de senaste ändringarna i föräldrabalken och rättsutvecklingen beträffande underhåll till barn 


Målgrupp

Kursen riktar sig till jurister och advokater med lite mindre erfarenhet av domstolsprocessen, till dig som vill få en bättre förståelse och struktur för den processuella delen av familjerätten för att kunna vägleda din klient bättre. 
 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Måndag 24 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course