Domarens och den verksamma advokatens synpunkter på personskademål


- tvistemål med unik insikt i domarens attityder och tankar 

 

Innehåll

Advokatens och domstolens resurser används inte alltid optimalt i personskademål och det finns stora möjligheter att förbereda och driva målen med större fokus. 

Kursen ger dig en unik möjlighet att förbättra din prestation i personskademål då kursen kommer att ge dig perspektiv på hur personskadeärenden bedrivs optimalt – sett från både den verksamma advokaten och domaren. 

Ämnena följer målet vid domstolen i förberedelsefas och huvudförhandling: 

 • Upprättande av stämningsansökan, förberedelse inför rättegången och och belysning av grunder och omständigheter - vilken betydelse har det för domstolens "första intryck"? 
 • Processföring - domarens roll - parternas förväntningar - vad kan "krävas" av domstolen och parterna? 
 • Möjligheter till förlikning – när görs detta bäst i processen och vilken är domstolens roll? 
 • Bevisning - vittnesmål och skriftlig bevisning - vilken vikt lägger domstolen på de enskilda bevisen - är de nödvändiga mot bakgrund av detta? 
 • Advokatens sakframställan, presentationen - "den goda historien" – vad bör belysas? 
 • Förhör med parter och vittnen - vem som ska förhöras, förberedelserna, hur frågorna ska formuleras, vilka frågor som ska ställas – vittnespsykologi 
 • Förfarandet - återgivning av fakta, vittnen och lag - vad "fungerar"? 
 • Bedömningen - strukturen / övervägandena 


Nyttan med kursen

Kursen i personskadeprocesser vänder sig till dig som arbetar aktivt med personskadeprocessen i fokus, och som vill öka chanserna till en lyckad process och en möjlighet att förstå vad som "fungerar", sett från såväl domarnas som den aktiva personskadeadvokatens synsätt.  

 

Du får bland annat: 

 • Kunskap för att hantera de processuella utmaningar som uppstår i personskadeärenden som ombud 
 • En unik, djupare insikt i den aktiva domarens bedömning av när ett mål är prövas 
 • En djupare insikt i hur domstolen väger bevis 
 • En förståelse för hur du som advokat organiserar din och domstolens tid på bästa möjliga sätt 
 • Inspel för den praktiska handläggningen av personskadeärenden från den verksamma personskadejuristen 
 • En unik möjlighet att förbättra din prestation i personskadefall 

 

Målgrupp

Målgruppen är alla jurister som för personskaderättsmål i domstol. 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Torsdag 20 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

8 900

 

 

Course