Dataskydd och Cyberattacker


–  Konsten att förbereda sig och att agera
 

Bakgrund

Risken för att bli utsatt för en cyberattack ökar hela tiden och är numera ett av de största hoten som företag upplever. Det är inte heller bara frekvensen av cyberattacker som ökar utan hotaktörernas tillvägagångssätt blir alltmer sofistikerade. Frågan är inte längre om en organisation kommer utsättas för ett cyberangrepp utan frågan är när organisationen kommer att drabbas.

Genom kursen får du bland annat en inblick i hur de regelverk som finns på plats i dag i praktiken kan hjälpa organisationen i sitt dataskyddsarbete, vad dessa regelverk innehåller och hur de har utvecklats över tid. Vidare innehåller kursen exempel på vilka konsekvenser som kan drabba er organisation när den utsätts för en cyberattack samt vilka åtgärder man kan vidta för att minska risken för en attack samt för att begränsa dess skadeverkningar.


Innehåll

Den digitala världen står i konstant förändring vilket bland annat medför att företag och organisationer regelbundet måste kunna bemöta nya hot och nya utmaningar i sitt digitala arbete ofta och med kort varsel. EU:s personuppgiftsförordning (”GDPR”) innebär vidare att det finns regulatoriska krav som ställs på alla som behandlar personuppgifter. Hur kan man som företag förbereda sig på bästa sätt för att möta digitala hot utan att för den sakens skull göra avkall på sina skyldigheter i förhållande till GDPR och/eller andra regelverk?

Genom den här kursen erbjuds du dels en repetition av grunderna bakom GDPR och närliggande regelverk, dels får praktiska tips och idéer om hur din organisation kan förbättra sin cybersäkerhet och sitt dataskydd ur en juridisk synvinkel. Kursen behandlar juridik, teknik, organisation och den mänskliga faktorn med mera och innehåller praktiska exempel från verkligheten som man kan dra lärdom av. Vidare innehåller kursen även exempel på hur det kan se ut när olyckan varit framme och man drabbats av en cyberattack och en personuppgiftsincident samt hur ett företag på bästa sätt kan hantera en cyberattack när attacken är ett faktum.

Kursen bygger på de erfarenheter och observationer våra dataskydds- och cyberrättsspecialister samlat på sig genom att ha projektlett och hanterat cyberattacker och personuppgiftincidenter sedan GDPR:s ikraftträdande-

 

Ämnen som behandlas under kursen inkluderar:

 • En repetition av GDPR och inkl. en uppdatering om rättsutvecklingen på området
 • Informationsgivning, policyer och riktlinjer
 • Samarbetskonstellationer och personuppgiftsbiträden
 • Privacy by design and by default
 • Praktiska åtgärder för att förbereda sig inför en attack
 • Riskhantering
 • Vikten av intern informationsöverföring
 • Nätverk och extern expertis
 • Cyberförsäkring
 • Hotbilden idag
 • Hur upptäcker man en personuppgiftsincident
 • Incidentrespons och akuta åtgärder
 • Underrättelsekrav, och extern kommunikation
 • Lärdomar från verkligheten

 

Målgrupp

Kursen riktar sig främst till dataskyddsombud, jurister, säkerhetschefer, CISO, IT-tekniker, IT-chef, chefer, och alla som vill veta mer om ämnet.


Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

IAPP

Kursen är godkänd av IAPP


Kursen är godkänd av International Association of Privacy Professionals (IAPP). Det innebär att den lever upp till högsta kvalitetsnivå för fortbildning i personuppgifter. Som certifierad i personuppgifter kan du tjäna CPE-poäng (fortsatt integritetsutbildning) genom att delta i JUC-aktiviteter.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 12 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course