Bevisning och förhör i kommersiella tvister


– Få en ökad säkerhet 


Innehåll

De flesta kommersiella tvister vinns på bevisfrågor och inte på rättsfrågor.

Den här kursen fokuserar därför helt på bevisning och på hur ombudet ska kunna maximera huvudmannens möjligheter till framgång utifrån bevisfrågor. Anslaget är helt och hållet praktiskt och vi kommer att belysa olika strategier och tillvägagångssätt med exempel från verkligheten.  

Kursdeltagarna ska få fördjupade kunskaper om förberedelse och genomförande av förhör av såväl egna vittnen som motpartens. Sakkunnigbevisningen ges eget utrymme.  

Den skriftliga bevisningen får en allt större betydelse i kommersiella tvister, något som beror på att de inblandade lämnar många elektroniska spår efter sig. Vi kommer att ta upp hur ombudet kan säkra och få tillgång till central bevisning genom bland annat edition och editionsförhör. 

HD har på senare år kommit med en rad viktiga avgöranden på bevisrättens område, vilka stärker möjligheterna att lägga fram tillräckliga bevis och nå framgång. Vi säkerställer att kursdeltagarna blir uppdaterade när det gäller denna rättsutveckling.  

Kursen täcker såväl process i allmän domstol som skiljeförfarande.
 

Nyttan med kursen

Som ombud uppnår du ökad säkerhet när du ställs inför bevisfrågor i kommersiella tvister.
 

Efter kursen har du bättre verktyg att hantera:
 

  • Bevisuppgift (bevis- och förhörstema)
  • Bevisbörda, beviskrav och bevisvärde
  • Edition
  • Förberedelser och förhör av parter och faktavittnen samt sakkunniga
  • Problem med vittnen (som inte kan/vill medverka)
  • Nya bevis (efter stupstock, under huvudförhandling/slutförhandling eller under hovrättsprocess)
     

Målgrupp

Ombud som processar i domstol och i skiljeförfarande i kommersiella tvister.  

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Torsdag 16 februari 2023

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

8 900

 

 

Course