Arbetsrätt ur ett statligt perspektiv


– Hur ska bestämmelserna tillämpas?


Innehåll

Kursens huvudfokus är på den arbetsrättsliga reglering som särskilt gäller för den statliga arbetsgivaren. Även om staten som arbetsgivare på senare år närmat sig arbetsgivare inom andra sektorer återstår fortfarande en del statlig särreglering, denna kommer vi att gå igenom under dagen. Delar av väsentlig arbetsrättslig lagstiftning som gäller alla arbetsgivare, oavsett sektor, kommer också att beröras.

Kursen ger grundläggande kunskaper om de arbetsrättsliga regler som gäller inom statlig sektor och hur dessa bestämmelser ska tillämpas.

 

Nyttan med kursen

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskap om den arbetsrättsliga regleringen inom staten samt ge en förståelse för sambandet mellan den generella arbetsrätten, den statliga särregleringen och det enskilda anställningsavtalet.
 

På kursen får du kunskaper om:
 

  • Förhandlingsskyldighet och förhandlingsrätt
  • MBL och samverkansavtal
  • Tvister
  • Att ingå statlig anställning
  • Arbetsskyldighetens omfattning
  • Regler om disciplinpåföljd
  • Avslut av anställning
  • Bisysslor

 

Målgrupp

Kursen är en grundkurs och vänder sig till jurister samt personalchefer, HR-specialister/handläggare och chefer med personalansvar. Även företrädare för arbetstagarorganisationer verksamma inom statlig sektor har behållning av kursen.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 19 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course