Arbetsrätt i praktiken


– Grundläggande arbetsrättsliga frågor i den dagliga verksamheten 


Innehåll

Under två hela kursdagar får du en grundlig introduktion till den arbetsrättsliga lagstiftningen och vad som gäller inför, under och i samband med avslut av anställningen. Anställningsförhållandets olika faser har olika utmaningar och regler som en arbetsrättsjurist måste vara väl förtrogen med. Kursen fokuserar på hur du mot bakgrund av de juridiska regelverken ska hantera dessa arbetsrättsliga frågor i praktiken.

 

Följande ämnen ingår i kursen:

 

Dag 1

 

 • Introduktion till arbetsrätten
 • Arbetsrättsliga frågor i samband med rekrytering
 • Ingående av anställningsavtal och grundläggande krav i anställningen
 • Lojalitetsplikt under anställningen
 • Semester och andra ledigheter
 • Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
 • Fackliga förhandlingar

 

Dag 2

 

 • Att hantera problem i anställningsförhållandet
 • Särskilt om bristande prestationer
 • Hur kan arbetsgivaren genomföra förändringar i anställningsvillkoren?
 • Uppsägningar av personliga skäl och pga arbetsbrist
 • Att träffa överenskommelser i samband med avslut av anställningen
 • Vilka möjligheter har arbetsgivaren att skydda sin verksamhet mot f.d. anställda?
 • Företagshemligheter och ”know-how”
 • Konkurrensklausuler, värvningsförbud m.m.
 • Arbetsrättsliga tvister

 

Nyttan med kursen

Efter genomförd kurs är målet att du ska ha fått en grundlig genomgång av den arbetsrättsliga lagstiftningen och kunna hantera arbetsrättsliga frågeställningar i praktiken.

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister som arbetar med arbetsrättsliga frågor – exempelvis  advokater och biträdande jurister, förhandlare och jurister på arbetsgivar- eller arbetstagarorganisationer samt arbetsrättsjurister i privat sektor.

 

Material

JUC skriver inte ut kursmaterialet på papper. Det tillgängliggörs istället på vår materialportal på vår hemsida. Här får du som deltagare tillgång till kurspresentation, åhörarkopior för PowerPoint-presentationer eller andra bilagor som är relevanta för kursen. 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

12

 

POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


Dag 1

Onsdag 12 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


Dag 2

Torsdag 13 oktober 2022

Kl 09:00 - 16:30

Vi erbjuder frukost, lunchbuffé och eftermiddagsfika


PRIS EX MOMS

15 800

 

 

Course