Alternativa Investeringsfonder – nyckelvillkor, överväganden och trender


–  Få del av över 30 års erfarenhet inom området för alternativa investeringsfonder 
 

Innehåll

Kursen ger insikt i de centrala villkoren och de vanliga strukturerna för investeringar i alternativa investeringsfonder i Sverige, Europa och USA. Vidare presenteras aktuella trender som påverkar fondvillkoren. 

 

Kursen omfattar olika aspekter kring förhandling av villkor för investeringar i alternativa investeringsfonder inom bl.a. private equity, fastighet, infrastruktur och andra reala tillgångar och innehåller:
 

 • Presentation av de vanligen förekommande fondstrukturer som används både utomlands och i Sverige för illikvida tillgångsslag
 • Kartläggning av centrala fondvillkor
 • Information om trender som påverkar fondvillkoren
 • Information om fonders hållbarhetsarbete och reglering kring fonders hållbarhetskommunikation
 • Tips för förhandling av fondvillkor, sidobrev och en effektiv förhandlingsprocess
   

Föreläsningsteamet är sammansatt av experter med erfarenhet av såväl rådgivarrollen och compliance, vilket säkerställer dig en kartläggning av området med ett praktiskt förhållningssätt.

 

Nyttan med kursen
 

Under denna kurs görs en genomgång av fondvillkor och -strukturer samt förhandling av fondvillkor inom private equity, fastighet, infrastruktur och andra reala tillgångar från en institutionell investerares perspektiv, med syftet att ge kursdeltagarna en fördjupad förståelse för ämnet. 
 

På kursen får du….

 • Övergripande orientering kring de vanligen förekommande fondstrukturer som används såväl utomlands som i Sverige
 • En introduktion i den avtalsdokumentation som typiskt sett förhandlas och undertecknas vid investering i en alternativ investeringsfond
 • Djupare insikt och förståelse kring de centrala och viktiga fondavtalsvillkoren
 • De kommersiella avtalsvillkor som är av störst intresse för en investment manager/förvaltare respektive för en investerare
 • Inblick i aktuella trender som påverkar fondavtalsvillkoren
 • Inblick i fonders hållbarhetsarbete och hållbarhetsrelaterad information avseende fonder

 

Målgrupp

Kursen vänder sig till specialister, portföljförvaltare, juridiska rådgivare och bolagsjurister samt chefer som arbetar med alternativa investeringar. Det kan vara t.ex. personer som deltar i förhandling av fondvillkor för alternativa investeringar hos försäkringsbolag, pensionskassor andra institutionella investerare, family offices samt juridiska rådgivare och bolagsjurister som arbetar inom området.

 

Material

Du kommer åt kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

 

Efter varje kurs skickas diplom ut till varje deltagare.

ÄR DU NYFIKEN OCH
ÖNSKAR ATT VETA MER?

Håll mig uppdaterad

Skriv upp mig

Kursens datum har redan passerat. Vill du bli meddelad när du kan anmäla dig igen? Klicka på "Skriv upp mig" nedan och fyll i fälten.

 

Skriv upp mig

Timmar

6

 

Datum

Onsdag 23 november 2022

Kl 09:00 - 16:00

Vi erbjuder frukost, lunch och eftermiddagsfika


POSTHUSET 7A
Vasagatan 28
111 20 Stockholm


PRIS EX MOMS

7 900

 

 

Course