Kurser

JUC erbjuder både grundkurser, specialistkurser och nyhetskurser och kurserna kan godkännas som obligatorisk fortbildning för jurister och advokater.

Du kommer att undervisas av ledande svenska och internationella experter, som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom de olika juridiska områdena samt flertal specifika verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.

På kurserna får du ofta en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och förvaltningspraxis med fokus på betydelsen för ditt specifika arbetsområde.

Visa alla
  • Konkurrensrättsliga fallgropar och möjligheter
  • Den nya visselblåsarlagen
  • Warranty & Indemnity försäkringar
  • Entreprenadrätt - råvarubrist och ökade materialkostnader
  • Ersättningregler inom den finansiella sektorn
  • Verksamhetsöverlåtelser utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv
  • Civil- och processrättslig nyhetsdag
  • Digital marknadsföring
  • EU:s rekonstruktionsdirektiv implementeras i svensk rätt
  • Familjerätt - processteknik och taktik
  • Domarens och den verksamma advokatens synpunkter på personskademål
  • Betaltjänster och Fintech
  • Olika roller inom GDPR, i och utanför EU/EES
  • Lagen om vård av unga
  • Anställningsskyddslagen - från början till slut
  • Ordförande på bolagsstämma – en praktisk introduktion
  • Nya konsumenträtten och sanktionsavgifterna
  • Den nya visselblåsarlagen
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Warranty & Indemnity försäkringar
  • Nyemissioner i noterade bolag
  • Ersättningregler inom den finansiella sektorn
  • Verksamhetsöverlåtelser utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv
  • Aktiebolagsrätt från A till Ö - en grundkurs
  • Bolagsordning och aktieägaravtal i praktiken - grundkurs
  • Insiderhandel, informationsfrågor och andra marknads-missbruksregler
  • Medling i kommersiella tvister
  • Betaltjänster och Fintech
  • Regelverket för fondförvaltare
  • Den nya visselblåsarlagen
  • Arbetsrätt i praktiken
  • Arbetsrättsliga utmaningar
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Verksamhetsöverlåtelser utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv
  • Medling i kommersiella tvister
  • Anställningsskyddslagen - från början till slut
  • Konkurrensrättsliga fallgropar och möjligheter
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • EU:s rekonstruktionsdirektiv implementeras i svensk rätt
  • Insiderhandel, informationsfrågor och andra marknads-missbruksregler
  • Olika roller inom GDPR, i och utanför EU/EES
  • Uppdraget som särskild företrädare för barn
  • Familjerätt - processteknik och taktik
  • Lagen om vård av unga
  • Introduktion i entreprenadrätt
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Entreprenadrätt - råvarubrist och ökade materialkostnader
  • Entreprenadtvister
  • Störningar i entreprenader
  • Regelverket för fondförvaltare
  • Grundläggande personskaderätt
  • Introduktion till försäkringsrätten
  • Fördjupningskurs inom tolkning av försäkringsvillkor
  • Transporträtt, spedition och logistik
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Warranty & Indemnity försäkringar
  • Skada till följd av trafik
  • Entreprenadrätt - råvarubrist och ökade materialkostnader
  • Ersättningregler inom den finansiella sektorn
  • Domarens och den verksamma advokatens synpunkter på personskademål
  • Medling i kommersiella tvister
  • Patientskador och orsakssamband inom personskaderätten
  • Nya konsumenträtten och sanktionsavgifterna
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • GDPR - Rättigheter, tillsyn och skadestånd
  • Dataskydd och Cyberattacker
  • Digital marknadsföring
  • Betaltjänster och Fintech
  • Olika roller inom GDPR, i och utanför EU/EES
  • EU:s rekonstruktionsdirektiv implementeras i svensk rätt
  • Writing modern legal English
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Presentations- och talarteknik
  • Medling i kommersiella tvister
  • Vidareutveckling av affärsjurister och advokatbyråer
  • Civil- och processrättslig nyhetsdag
  • Bolagsordning och aktieägaravtal i praktiken - grundkurs
  • Uppdraget som särskild företrädare för barn
  • Lagen om vård av unga
  • Dataskydd och Cyberattacker
  • Transporträtt, spedition och logistik
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors