Kurser

JUC erbjuder både grundkurser, specialistkurser och nyhetskurser och kurserna kan godkännas som obligatorisk fortbildning för jurister och advokater.

Du kommer att undervisas av ledande svenska och internationella experter, som ger dig insikt i aktuella utmaningar och möjligheter inom de olika juridiska områdena samt flertal specifika verktyg som du kan använda i ditt dagliga arbete.

På kurserna får du ofta en unik inblick i ny lagstiftning, rättspraxis och förvaltningspraxis med fokus på betydelsen för ditt specifika arbetsområde.

Visa alla
  • Olika roller inom GDPR, i och utanför EU/EES
  • Konkurrensrättsliga fallgropar och möjligheter
  • Lagen om vård av unga
  • Domarens och den verksamma advokatens synpunkter på personskademål
  • Familjerätt - processteknik och taktik
  • Entreprenadrätt - råvarubrist och ökade materialkostnader
  • Digital marknadsföring
  • Civil- och processrättslig nyhetsdag
  • Sustainable Finance
  • Nya konsumenträtten och sanktionsavgifterna
  • Regelverket för fondförvaltare
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Crash-course in becoming an M&A champion
  • Medling i kommersiella tvister
  • Alternativa Investeringsfonder – nyckelvillkor, överväganden och trender
  • Uppdateringar på CSR
  • Mångfald och integration
  • Tvister och förhandlingar på arbetsplatsen
  • Arbetsrätt i praktiken
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Semesterlagen på djupet
  • Medling i kommersiella tvister
  • Nya LAS
  • Olika roller inom GDPR, i och utanför EU/EES
  • Upphandling och entreprenad
  • Konkurrensrättsliga fallgropar och möjligheter
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Den senaste praxisen inom offentlig upphandling
  • Lagen om vård av unga
  • Familjerätt - processteknik och taktik
  • Upprättande av familjerättsliga handlingar
  • Fastighetstransaktioner i praktiken
  • Kommersiell hyresjuridik
  • Upphandling och entreprenad
  • Bostadsrättsjuridik
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Entreprenadrätt - råvarubrist och ökade materialkostnader
  • Störningar i entreprenader
  • Introduktion i entreprenadrätt
  • Kommunala marktransaktioner
  • Regelverket för fondförvaltare
  • Alternativa Investeringsfonder – nyckelvillkor, överväganden och trender
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Introduktion till försäkringsrätten
  • Fördjupningskurs inom tolkning av försäkringsvillkor
  • Domarens och den verksamma advokatens synpunkter på personskademål
  • Entreprenadrätt - råvarubrist och ökade materialkostnader
  • Patientskador och orsakssamband inom personskaderätten
  • Försäkringsavtalsrättsliga nyheter och tendenser
  • Medling i kommersiella tvister
  • Skada till följd av trafik
  • Grundläggande personskaderätt
  • Ansvar för efterbehandling av förorenade områden
  • Grundkurs i miljörätt
  • Inbyggt dataskydd och dataskydd som standard
  • Olika roller inom GDPR, i och utanför EU/EES
  • E-handel och marknadsföring med nya tekniker
  • Nya konsumenträtten och sanktionsavgifterna
  • Dataskydd och Cyberattacker
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Konsumenttvister
  • Digital marknadsföring
  • GDPR - Rättigheter, tillsyn och skadestånd
  • Praktiska erfarenheter från den nya rekonstruktionslagen
  • Taktisk Elicitation
  • Tvister och förhandlingar på arbetsplatsen
  • Vidareutveckling av affärsjurister och advokatbyråer
  • Retorik- och talarträning för advokater och andra jurister
  • Writing modern legal English
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors
  • Medling i kommersiella tvister
  • Kommersiella tvister
  • Lögndetektion
  • Legal leadership
  • Presentationsteknik i digitala och hybrida möten
  • Ansvar för efterbehandling av förorenade områden
  • Grundkurs i miljörätt
  • Kommunala marktransaktioner
  • Förvaltningsrätt
  • Förvaltningsprocessen
  • Kommunala marktransaktioner
  • Kommersiella tvister
  • Civil- och processrättslig nyhetsdag
  • Grundläggande kurs i tullrätt
  • Lagen om vård av unga
  • Dataskydd och Cyberattacker
  • Drafting Contracts - For Experienced Contractors